09.01.2013

AGH w czołówce rankingu NCN

Miło nam zakomunikować, iż w opublikowanym przez Narodowe Centrum Nauki zestawieniu wszystkich grantobiorców, uszeregowanym według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zajęła IV miejsce.


Pierwsza dziesiątka rankingu grantobiorców NCN w latach 2011-2012 (według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania):

 

 

Nazwa jednostki/wnioskodawca

Liczba projektów

Przyznana kwota

1.

Uniwersytet Jagielloński

409

156 025 805 zł

2.

Uniwersytet Warszawski

407

129 061 242 zł

3.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

212

64 328 564 zł

4.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

145

61 595 094 zł

5.

Uniwersytet Wrocławski

132

42 329 740 zł

6.

Politechnika Warszawska

114

50 281 469 zł

7.

Uniwersytet Łódzki

109

25 152 286 zł

8.

Politechnika Wrocławska

101

35 746 151 zł

9.

Uniwersytet Gdański

95

40 093 154 zł

10.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

89

28 584 275 zł

 

Opublikowane przez NCN zestawienia obejmują zwycięzców konkursów Narodowego Centrum Nauki, czyli podmioty, którym zostało przyznane finansowanie na realizację projektów badawczych oraz staży podoktorskich. Ujęto w nich również projekty złożone do NCN przez osoby fizyczne, które na czas realizacji projektu lub stażu zostały zatrudnione przez wybrany podmiot, będący również stroną umowy o finansowanie podpisywanej z NCN.

 

Rankingi grantobiorców obejmują zwycięzców piętnastu konkursów ogłoszonych w pięciu naborach:

  • rozstrzygniętych w 2011 r. - HARMONIA 1, OPUS 1, SONATA 1, PRELUDIUM 1;
  • rozstrzygniętych w 2012 r. - HARMONIA 2, MAESTRO 1 i 2, OPUS 2 i 3, PRELUDIUM 2 i 3, SONATA 2 i 3, SONATA BIS 1 oraz konkursu STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1 (obecnie FUGA 1).

 

Listy obejmują łącznie 257 podmiotów, którym przyznano w sumie 4 360 grantów na łączną kwotę 1 537 175 905 zł. Podmioty te zostały w pierwszej kolejności uporządkowane według liczby przyznanych grantów, zaś w następnej kolejności według uzyskanej kwoty finansowania. W wyżej wymienionych konkursach złożono 19 919 wniosków.

 

Oprócz zestawienia wszystkich grantobiorców (uszeregowanych według liczby uzyskanych projektów oraz według przyznanej kwoty) na stronach NCN opublikowano również tabele prezentujące zwycięzców konkursów NCN w różnych typach konkursów, w grupach nauk oraz z uwzględnieniem typu wnioskodawcy. Warto nadmienić, że w kategorii wyższych szkół technicznych Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwsze miejsce, z kolei w zestawieniu podmiotów w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych nasza uczelnia uplasowała się tuż za Uniwersytetem Warszawskim, zajmując pozycję drugą.

 

Szczegółowe informacje:

www.ncn.gov.pl