07.02.2020

AGH utrzymuje się w czołówce rankingu „Kuźnia prezesów”


Akademia Górniczo Hutnicza zajęła 3 miejsce w rankingu „Kuźnia prezesów 2019”, tym samym utrzymując swoją pozycję sprzed roku. Jak wynika z analizy 600 przedsiębiorstw z Listy 2000 „Rzeczpospolitej" obejmującej największe polskie firmy odsetek szefów-absolwentów AGH wyniósł 5,67%.

Czołówka rankingu nie zmieniła się w stosunku do zeszłego roku – na czele znalazła się ponownie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a za nią Politechnika Warszawska. Z uczelni krakowskich wśród 10 najlepszych szkół wyższych w zestawieniu znalazł się jeszcze Uniwersytet Ekonomiczny, który zajął 8 miejsce.
 

Opublikowane przez Centrum Karier AGH, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej „Wyniki Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH 2018” pokazują, że 65,2% absolwentów zostało zatrudnionych przed ukończeniem studiów, 58,2% pracujących absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia, a 14,8% absolwentów zarabiało powyżej 6500 zł brutto. Absolwenci 2018 aktywni zawodowo (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą oraz kontynuujący naukę) stanowili aż 94,9%.

Realizację aspiracji zawodowych i statusu ekonomicznego absolwentów AGH dokumentują wyniki badań wykonywanych po trzech latach od ukończenia studiów w AGH:

  • 65,1% uzyskało awans zawodowy,
  • 18,7% zajmowało stanowiska kierownicze,
  • 80,8% zadeklarowało wzrost zarobków w odniesieniu do podjętej po studiach pracy,
  • 40,8% otrzymywało wynagrodzenie powyżej 6000 zł.