29.05.2018

AGH utrzymuje dobrą pozycję w rankingu CWUR


Akademia Górniczo-Hutnicza utrzymała swoją pozycję w światowym rankingu CWUR – The Center for World University Rankings 2018-2019 i ponownie zajęła drugie miejsce wśród polskich uczelni technicznych oraz czwarte wśród dziesięciu sklasyfikowanych polskich uniwersytetów i politechnik.

Zestawienie polskich uczelni:
1. Uniwersytet Warszawski (pozycja w zestawieniu ogólnym: 260)
2. Uniwersytet Jagielloński (pozycja w zestawieniu ogólnym: 381)
3. Politechnika Warszawska (pozycja w zestawieniu ogólnym: 576)
4. Akademia Górniczo-Hutnicza (pozycja w zestawieniu ogólnym: 633)
5. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (pozycja w zestawieniu ogólnym: 741)
6. Uniwersytet Wrocławski (pozycja w zestawieniu ogólnym: 776)
7. Warszawski Uniwersytet Medyczny (pozycja w zestawieniu ogólnym: 834)
8. Politechnika Wrocławska (pozycja w zestawieniu ogólnym: 844)
9. Uniwersytet Śląski w Katowicach (pozycja w zestawieniu ogólnym: 899)
10. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu (pozycja w zestawieniu ogólnym: 954)

Najnowszy ranking CWUR uwzględnia 1000 szkół wyższych z całego świata. W czołówce zestawienia znalazły się tradycyjnie uczelnie ze Stanów Zjednoczonych: Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Na czwartym i piątym miejscu uplasowały się brytyjskie szkoły wyższe: University of Cambridge i University of Oxford. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły uczelnie z USA.

Zestawienie CWUR bierze pod uwagę m.in. sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym, cytowalność, publikacje w cenionych pismach naukowych oraz najbardziej wpływowych periodykach.

Pełne wyniki The Center for World University Rankings 2018-2019 dostępne są na stronie internetowej cwur.org.