03.01.2019

AGH otrzyma 34 mln zł na projekty podnoszące poziom kształcenia


Akademia Górniczo-Hutnicza otrzyma niemal 34 mln zł na realizację projektów mających podnieść poziom prowadzonego nauczania. Dofinansowanie w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni, przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przyznane zostało łącznie dziesięciu największym polskim uczelniom wyższym. Wniosek zgłoszony przez AGH uzyskał w konkursie drugie miejsce.

AGH w Krakowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 33 648 548,11 zł. W ramach projektu zaplanowano działania w zakresie między innymi dostosowania oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy czy pozyskania narzędzi wsparcia informatycznego.

W projekt, który realizowany będzie w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r., zaangażowanych jest 11 wydziałów AGH (Górnictwa i Geoinżynierii; Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Geodezji Górniczej  i Inżynierii Środowiska; Odlewnictwa; Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Zarządzania; Energetyki i Paliw; Fizyki i Informatyki Stosowanej; Metali Nieżelaznych) oraz jednostki pozawydziałowe: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Centrum e-Learningu i Uczelniane Centrum Informatyki oraz administracja centralna i wydziałowa AGH.

Celem konkursu Zintegrowane Programy Uczelni jest podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich, dostosowanie oraz realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier).

W konkursie mogły brać udział uczelnie kształcące co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.

10 nagrodzonych uczelni otrzyma łącznie 295 mln zł dofinansowania. W ramach ich realizacji wsparciem zostaną objęci studenci, pracownicy i wykładowcy szkół wyższych w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu