15.12.2020

AGH nominowana do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020

W tegorocznej edycji konkursu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE) o Nagrodę Kryształowej Brukselki AGH ponownie znalazła się w gronie nominowanych uczelni wyższych. „Kryształowa Brukselka” to cenione wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnienie za aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.


Nagroda przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej, mających wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich.

Konkurs obejmuje pięć kategorii:

  • Nauka – uczelnie, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN,
  • Biznes – przemysł oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • Administracja samorządowa,
  • Podmioty non-profit,
  • Nagroda indywidualna.


W kategoriach instytucjonalnych podstawą nominacji są opracowane przez KPK dane statystyczne uzyskane z Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem m.in. wartości dofinansowania realizowanych projektów, liczby koordynowanych projektów i liczby uczestnictw w projektach.

AGH uzyskała nominację w kategorii „Nauka” obok czterech innych uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskie i Politechniki Śląskiej.

Wyboru laureatów dokona 15-osobowa Kapituła pod przewodnictwem Ministra Edukacji i Nauki, a ich lista zostanie ogłoszona 18 grudnia 2020 r. podczas Gali Nagrody.