19.08.2019

AGH najlepszą polską uczelnią techniczną w prestiżowym rankingu szanghajskim 2019


W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie Academic Ranking of World Universities (ARWU), zwanym również szanghajskim, Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwszą pozycję wśród polskich uczelni technicznych oraz trzecią w ogólnym zestawieniu polskich szkół wyższych.

W 2019 r. ARWU objęło 1000 uczelni z całego świata, wśród których znalazło się dziewięć polskich szkół wyższych:

1. Uniwersytet Jagielloński (ogólny przedział: 301-400)
2. Uniwersytet Warszawski (ogólny przedział: 401-500)
3. Akademia Górniczo-Hutnicza (ogólny przedział: 601-700)
4. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (ogólny przedział: 701-800)
5. Warszawski Uniwersytet Medyczny (ogólny przedział: 701-800)
6. Politechnika Warszawska (ogólny przedział: 801-900)
7. Śląski Uniwersytet Medyczny (ogólny przedział: 901-1000)
8. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu (ogólny przedział: 901-1000)
9. Politechnika Wrocławska (ogólny przedział: 901-1000)

Ranking ARWU publikowany jest od 2003 r. i uwzględnia najlepsze szkoły wyższe na świecie.

Zestawienie tworzone jest na podstawie kilku wskaźników, m.in. liczbę absolwentów, liczbę pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, liczbę artykułów w czasopismach naukowych „Nature” i „Science”, a także dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni.

Pełne zestawienie Academic Ranking of World Universities