24.03.2017

AGH najlepszą polską uczelnią techniczną w rankingu publikacji Nature Index


W najnowszym zestawieniu Nature Index 2017, prezentującym udział naukowców w najbardziej prestiżowych czasopismach z obszaru nauk przyrodniczych, Akademia Górniczo-Hutnicza jest liderem wśród polskich uczelni technicznych, zajmując jednocześnie bardzo wysoką trzecią pozycję wśród wszystkich krajowych uczelni.  

Zestawienie uwzględnia liczbę i wartość artykułów naukowych, które w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zostały opublikowane przez autorów z danej instytucji w najważniejszych i najbardziej wpływowych periodykach poświęconych naukom przyrodniczym. Zestawienie obejmuje publikacje z 68 tytułów, a ich wyboru dokonał zespół naukowców niezależnych od autorów rankingu – „Nature Research”. Punktowane były zarówno teksty napisane indywidualnie, jak i zespołowo. W rankingu Nature Index 2017 znalazło się 500 uczelni wyższych z całego świata, w tym 48 z Polski. 

 • Najwyżej notowane polskie uczelnie w zestawieniu ogólnym 
  1. Uniwersytet Warszawski (wynik: 260)
  2. Uniwersytet Jagielloński (wynik: 186)
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza (wynik: 131)
  4. Uniwersytet Wrocławski (wynik: 71)
  5. Politechnika Warszawska (wynik: 68)
  6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wynik: 47)
  7. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (wynik: 32)
  8. Uniwersytet Łódzki (wynik: 30)
  8. Uniwersytet Zielonogórski (wynik: 30)
  10. Uniwersytet Śląski (wynik: 21)
  11. Uniwersytet Gdański (wynik: 18)
  11. Uniwersytet w Białymstoku (wynik: 18)
  13. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curii w Lublinie (wynik: 17)
  14. Politechnika Wrocławska (wynik: 16)
  15. Politechnika Gdańska (wynik: 12)
  15. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (wynik: 12)


Ranking uwzględnia podział na cztery kategorie tematyczne: chemię, nauki o ziemi i środowisku, fizykę oraz nauki o życiu. AGH zajęła najwyższe miejsca wśród polskich uczelni technicznych w dwóch kategoriach: 

 • Earth & Environmental Sciences
  1. Uniwersytet Warszawski (wynik: 6)
  2. Uniwersytet Gdański (wynik: 2)
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza (wynik: 2)
  2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (wynik: 2)
  5. Uniwersytet Śląski (wynik: 1)
  5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wynik: 1)
  5. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (wynik: 1)
  5. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (wynik: 1)

 • Physical Sciences
  1. Uniwersytet Warszawski (wynik: 222)
  2. Uniwersytet Jagielloński (wynik: 160)
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza (wynik: 122)
  4. Politechnika Warszawska (wynik: 59)
  5. Uniwersytet Wrocławski (wynik: 48)


W kategorii grupa czasopism Nature & Science Akademia Górniczo-Hutnicza również wyprzedziła pozostałe polskie uczelnie techniczne. 

 • Journal group – Nature & Science
  1. Uniwersytet Warszawski (wynik: 7)
  2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wynik: 2)
  2. Uniwersytet Jagielloński (wynik: 2)
  2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (wynik: 2)
  5. Uniwersytet Gdański (wynik: 1)
  5. Uniwersytet Łódzki (wynik: 1)
  5. Akademia Górniczo-Hutnicza (wynik: 1)
  5. Uniwersytet Szczeciński (wynik: 1)
  5. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (wynik: 1)
  5. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (wynik: 1)