21.11.2012

4 miliony zł z MNiSW dla AGH za najlepsze programy nauczania

W ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program nauczania aż cztery kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymają dofinansowanie w wysokości miliona złotych.


W konkursie wyróżniono kierunki: Socjologia (Wydział Humanistyczny), Górnictwo i Geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Wirtotechnologia (Wydział Odlewnictwa) oraz Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

 

Łącznie w konkursie nagrodzono 62 kierunki studiów, które dzięki nowoczesnym metodom nauczania i współpracy z firmami udoskonaliły swoje programy studiów. Najwięcej nagrodzonych kierunków, bo aż 24 to kierunki z dziedziny nauk technicznych. AGH uplasowała się w czołówce nagrodzonych uczelni, na równi z Politechniką Warszawską. Najwięcej nagrodzonych kierunków jest na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 
Dofinansowanie będzie wykorzystane m.in. na doskonalenie oferty dydaktycznej, finansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas zajęć, pokrycie kosztów praktyk zawodowych czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.

 

Nagrodzonym Wydziałom serdecznie gratulujemy!