19.05.2017

AGH najlepszą polską uczelnią techniczną w rankingu wskaźników bibliometrycznych


Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych w międzynarodowym rankingu CWTS Leiden Ranking, który bada naukową siłę uczelni w oparciu o publikacje naukowe oraz ich wpływ na rozwój światowych badań.

Edycja 2017 zestawienia została przygotowana na podstawie danych z lat 2012-2015 i objęła ponad 900 uniwersytetów z całego świata, w tym 19 z Polski.

CWTS Leiden Ranking tworzony jest przez The Centre for Science and Technology Studies na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii. Jest to jeden z najbardziej opiniotwórczych ośrodków badawczych zajmujących się polityką naukową oraz badaniem z zakresu bibliometrii. Zestawienie ukierunkowane jest wyłącznie na pomiar naukowej aktywności uczelni w oparciu o wskaźniki bibliometryczne publikacji indeksowanych w bazie Web of Science (czyli ilości publikacji oraz cytowań) oraz współpracę w realizacji projektów badawczych.

Ranking stwarza możliwość porządkowania uczelni pod względem samej liczby publikacji oraz ich liczby w poszczególnych zakresach: Top1%, Top10%, Top50%. Wyniki według wybranych kryteriów dostępne są zarówno łącznie dla wszystkich nauk, jak i dla poszczególnych pięciu dziedzin.

Szczegółowe zestawienie można znaleźć na stronie: CWTS Leiden Ranking