Skip to content ↓

Szkolenie RODO

Szkolenie „RODO w AGH” zostało opracowane na potrzeby wszystkich pracowników Uczelni, którzy są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie zawiera podstawowe informacje związane z działaniem RODO z perspektywy pracownika Uczelni. Po jego ukończeniu uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę nt. zasad związanych z ochroną danych osobowych oraz ogólne rozeznanie w stosowaniu zasad RODO.

W szkoleniu przedstawione zostały sytuacje problemowe wraz z pytaniami. Odpowiedzi można udzielać wielokrotnie. Do otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia konieczne jest uzyskanie 100% punktów.
Szkolenie realizowane jest całkowicie online - wszystkie materiały i pytania problemowe do rozwiązania znajdują się na platformie e-learningowej.

Przejście przez wszystkie przykłady i zadania zajmuje około 3-4 godzin, w zależności od indywidualnego tempa pracy. Pracę można w dowolnym momencie przerwać i ponownie wrócić do zadań, a dane nie zostaną utracone. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna.
Certyfikat ukończenia szkolenia należy dostarczyć właściwemu Lokalnemu Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (LABI).

Po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu certyfikatu uczestnik nadal będzie miał dostęp do wszystkich materiałów i zadań.

  Aktualny termin szkolenia

  od 2 stycznia do 31 marca 2024 r. – klucz dostępu: 24rodo19

  Aby uzyskać dostęp do szkolenia należy aktywować konto, zalogować się oraz podać klucz dostępu dla wybranego terminu.

   Jak zaloguję się do szkolenia „RODO w AGH”?

   Krok 1: Aktywacja konta w obszarze platformy szkoleniowej

   Jeśli to twoje pierwsze szkolenie w obszarze szkoleniowym platformy Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki, potrzebna będzie aktywacja twojego konta.
   Wejdź na stronę https://ldap.agh.edu.pl/, w polu „Identyfikator” podaj swój adres e-mail, a w polu „Hasło” swój PESEL.
   a) Nauczyciele akademiccy podają adres e-mail zarejestrowany w Systemie USOS.
   b) Pracownicy administracyjni podają adres e-mail zarejestrowany w Systemie Informacyjnym (SkOs).

   Otrzymasz e-mail aktywujący i nadasz swoje hasło do logowania na UPeL Szkolenia.

   Krok 2: Dostęp do szkolenia

   1. Po aktywacji konta zaloguj się na stronę szkolenia „RODO w AGH”, klikając w link https://szkolenia.upel.agh.edu.pl.
   2. Następnie wpisz jednorazowy klucz dostępu do szkolenia odpowiadający wybranemu terminowi szkolenia.

   Pytania:

   • dotyczące kwestii technicznych (np. problemy z logowaniem/wejściem do kursu) prosimy kierować do Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki cel(at)agh.edu.pl,
   • dotyczące kwestii merytorycznych i organizacyjnych prosimy kierować do Biura Rektora AGH lub IODO iodo(at)agh.edu.pl.

   Stopka