Skip to content ↓

Rada Dyscypliny Matematyka

dr inż. Agata Ciuman-Krzemień
e-mail: ciuman(at)agh.edu.pl
tel.:  +48 12 617 56 97
bud. łącznik A-3/A-4, pok. 301

dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH (WMS)

prof. dr hab. Janusz Brzdęk (WMS)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik (WMS)

dr hab. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH (WMS)

dr hab. Anna Dudek, prof. AGH (WMS)

dr hab. Rafał Kalinowski, prof. AGH (WMS)

dr hab. Rafał Kapica, prof. AGH (WMS)

dr hab. Piotr Kot, prof. AGH (WMS)

dr hab. Sergiusz Kużel, prof. AGH (WMS)

dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH (WMS)

dr hab. Jakub Przybyło, prof. AGH (WMS)

dr hab. Andrzej Żak, prof. AGH (WMS)

dr Grzegorz Guzik (WMS)

dr Olena Karpel (WMS)

mgr Bartosz Majewski (Samorząd Doktorantów AGH)

Stopka