Skip to content ↓

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Danuta Korzeniowska
e-mail: korzenio(at)agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 28 00
bud. B-1, pok. 24

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza (WIEiT)
dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Janusz Gajda (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński (WIEiT)

prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Andrzej Kos (WIEiT)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Artur Rydosz (WIEiT)

prof. dr hab. inż. Andrzej Maciej Skulimowski (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (WIEiT)

dr hab. inż. Piotr Bania, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. AGH (WIMiR)

dr hab. inż. Piotr Burnos, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Wojciech Chmiel, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Józef Duda, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Piotr Gas (WEAIiIB)

dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. AGH (WIMiR)

dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Krzysztof Kasiński, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Piotr Kmon, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH (WIMiR)

dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Joanna Kwiecień, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Paweł Rotter, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Paweł Russek, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Marek Sibielak, prof. AGH (WIMiR)

dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Kamil Staszek, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Piotr Wiśniowski, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH (WIEiT)

dr inż. Waldemar Bauer (WEAIiIB)

dr inż. Ireneusz Brzozowski (WIEiT)

dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch (WIEiT)

dr inż. Jakub Grela (WEAIiIB)

dr inż. Rafał Kłeczek (WEAIiIB)

mgr inż. Mateusz Kozek (Samorząd Doktorantów AGH)

Stopka