Skip to content ↓

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Danuta Korzeniowska
e-mail: korzenio(at)agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 28 00
bud. B-1, pok. 24.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza (WIEiT)
dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Janusz Gajda (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Piotr Maj (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Andrzej Maciej Skulimowski (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Andrzej Kos (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Bania, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Wojciech Chmiel, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Józef Duda, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Piotr Kmon, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Joanna Kwiecień, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Paweł Rotter, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Robert Szczygieł, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Paweł Russek, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Kamil Staszek, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Wiśniowski, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. AGH (WIMiR)
dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. AGH (WIMiR)
dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH (WIMiR)
dr hab. inż. Marek Sibielak, prof. AGH (WIMiR)
dr inż. Waldemar Bauer (WEAIiIB)
dr inż. Piotr Gas (WEAIiIB)
dr inż. Ryszard Klempka (WEAIiIB)
dr inż. Rafał Kłeczek (WEAIiIB)
dr inż. Ireneusz Brzozowski (WIEiT)
dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch (WIEiT)
mgr inż. Mateusz Kozek (Samorząd Doktorantów AGH)

Stopka