Skip to content ↓

Znak graficzny AGH

Znak graficzny AGH jest jedynym znakiem służącym codziennej identyfikacji wizualnej Akademii Górniczo-Hutniczej. W tej roli zastąpił on godło AGH, które w obecnej formie zarezerwowane zostało wyłącznie do promowania historii oraz dziedzictwa naukowego uczelni.

W materiałach promocyjnych istnieje możliwość stosowania znaku graficznego AGH razem z pełną nazwą uczelni w języku polskim lub angielskim. Nazwa ta może zostać zakomponowana symetrycznie bądź asymetrycznie względem znaku.

W układzie symetrycznym pełna nazwa uczelni umieszczona jest pod znakiem AGH i wyśrodkowana względem pionowej osi sygnetu. 

Nazwa polskojęzyczna została zaprojektowana w wersji jedno-, dwu- oraz trzywierszowej; w języku angielskim pełna nazwa uczelni posiada wersję jedno- i dwuwierszowe. Przy wyborze jednej z tych wersji należy kierować się proporcjami nośnika oraz względami kompozycyjnymi.

Należy pamiętać, że znak graficzny jest jednym z wielu elementów alfabetu identyfikacji wizualnej. Aby projekty w pełni odzwierciedlały graficzny styl uczelni, znak powinien być wsparty odpowiednimi krojami pisma, kolorystyką oraz określonymi formami i motywami kompozycyjnymi.

Znak graficzny – pliki do pobrania

Zalecamy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami stosowania znaku graficznego AGH zawartymi w dalszej części tej strony oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej.

 

Konstrukcja znaku graficznego AGH

Znak graficzny Akademii Górniczo-Hutniczej zbudowany jest z sygnetu oraz logotypu.

Sygnet składa się z trzech części, przy czym każda z nich złożona jest z kolei z trzech podłużnych elementów (pasów). Posiada on formę stylizowanego orła, nawiązując w sposób symboliczny i uproszczony do godła uczelni. W wersji wielobarwnej znaku sygnet jest trójbarwny. Logotyp stanowią inicjały nazwy uczelni, którym nadano indywidualną, specjalnie zaprojektowaną formę literniczą.

Posługując się znakiem graficznym AGH należy przestrzegać minimalnego pola ochronnego oddzielającego logotyp od innych elementów. Poniżej zaprezentowano sposób wyznaczania pola ochronnego dookoła znaku graficznego AGH.

Stosując znak graficzny AGH należy przestrzegać minimalnej jego wielkości, której wysokość nie może być mniejsza niż 15 mm.

Kolorystyka

Kolorystyka jest podstawowym i najmocniej oddziałującym na percepcję odbiorców elementem identyfikacji wizualnej. Konsekwentne stosowanie określonej kolorystyki znaku przy zachowaniu dbałości o zgodność kolorów na wszystkich nośnikach identyfikacji może spowodować, że kolor najszybciej ze wszystkich elementów bazowych wywoła w świadomości odbiorców skojarzenia z uczelnią.

Kolory użyte w wersji wielobarwnej znaku graficznego – zieleń, czerń i czerwień – odnoszą się do tradycyjnej, symbolicznej kolorystyki związanej z górnictwem oraz hutnictwem.

Barwą uzupełniającą jest biel, występująca w wersji jednobarwnej negatywowej znaku. Farbę Pantone Opaque White należy stosować jedynie w przypadku reprodukowania wspomnianej wersji znaku na nośnikach posiadających barwę rożną od bieli (np. nadruk znaku na gadżetach w kolorze innym niż biały).

Zieleń

 • PMS: Pantone 349
 • CMYK: C100 M0 Y90 K40
 • RGB: R0 G105 B60
 • HTML: #00693C
 • RAL 6029
 • ORACAL 641: 613 Forest Green

Czerń

 • PMS: Pantone Process Black
 • CMYK: C0 M0 Y0 K100
 • RGB: R30 G30 B30
 • HTML: #1E1E1E
 • RAL 9005
 • ORACAL 641: 070 Black

Czerwień

 • PMS: Pantone 187
 • CMYK: C0 M100 Y80 K30
 • RGB: R167 G25 B48
 • HTML: #A71930
 • RAL 3003
 • ORACAL 641: 030 Dark Red

Biel

 • PMS: Pantone Opaque White
 • CMYK: C0 M0 Y0 K0
 • RGB: R255 G255 B255
 • HTML: #FFFFFF
 • RAL 9003
 • ORACAL 641: 010 White

Zasady stosowania znaku graficznego AGH przy projektowaniu materiałów

Stopka