Skip to content ↓

Wokół filmu „Berło z brązu”

Jak pokazać na ekranie rzeczywistość sprzed kilku tysięcy lat? W jaki sposób WSPÓŁCZESNA ARCHEOLOGIA korzysta ze zdobyczy NAUK TECHNICZNYCH?

Jak inżynieria materiałowa wspiera badanie przeszłości?

Archeolodzy, chcąc uzyskać wiedzę o artefaktach z przeszłości, coraz częściej wchodzą w interdyscyplinarne kooperacje z reprezentantami nauk technicznych, co pozwala znacząco zwiększyć wiedzę o technogii używanej przez ludzi w dawnych czasach. Pretekstem do dyskusji jest film „Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej” w reż. Krzysztofa Paluszyńskiego, który wychodząc od tytułowego berła znalezionego w kurhanie w Łękach Małych w Wielkopolsce opowiada o początkach epoki brązu na ziemiach dzisiejszej Polski i towarzyszących jej dynamicznym przemianom cywilizacyjnym.

Prof. dr hab. Marzena Szmyt
Jest  archeologiem, profesorem na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jej badania skupiają się na przemianach społecznych, gospodarczych i kulturowych, jakim podlegały w IV i III tys. p. Chr. społeczności ludzkie zamieszkujące Europę Środkową i Wschodnią. Jest autorką licznych publikacji  naukowych, a także redaktorem wydawnictw monograficznych oraz czasopism archeologicznych.

Krzysztof Paluszyński
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Producent telewizyjny i filmowy, scenarzysta, reżyser. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od blisko 35 lat związany branżą telewizyjna i filmową. Twórca licznych filmów dokumentalnych, reportaży, felietonów i realizacji z imprez sportowych rangi mistrzostw świata i Europy. Realizowane przez Krzysztofa Paluszyńskiego filmy i programy emitowane są na antenach wiodących kanałów telewizyjnych.

Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH
Kieruje Katedrą Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych na Wydziale Odlewnictwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się między innymi na archeometalurgii – interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy, łączącej nauki techniczne z naukami humanistycznymi. W ramach utworzonego w 2013 r. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych prof. Garbacz-Klempka prowadzi intensywne badania nad polskim dziedzictwem kulturowym, w które zaangażowani są nie tylko wybitni specjaliści z różnych jednostek AGH, lecz także historycy, archeologowie bądź muzealnicy. Obecnie realizuje dwa projekty dotyczące początków metalurgii i odlewnictwa na ziemiach Polski, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki

Stopka