16.07.2014

Wyprawa naukowa geologów z AGH na Spitsbergen


W najbliższych dniach grupa geologów z Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH wyrusza na kolejną, naukową wyprawę polarną na Spitsbergen.

 

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, w ramach podpisanej przez AGH i Norweski Instytut Polarny umowy o współpracy, naukowcy z AGH będą uczestniczyć w badaniach terenowych organizowanych przez Norsk Polarinstitutt. W ekspedycji wezmą udział geolodzy, mineralodzy, petrolodzy i geochemicy: dr Winrfied Dallmann (kierownik), dr Synnøve Elvevold z Norsk Polarinstitutt, prof. Maciej Manecki, dr inż. Jerzy Czerny, mgr inż. Karolina Koźmińska i Grzegorz Ziemniak z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dr hab. inż. Jarosław Majka, reprezentujący Uppsala University.

 

Wyprawa rozpocznie się 22 lipca i będzie trwać do 15 sierpnia. Miejscem tegorocznych badań jest Prins Karls Forland – długa, wąska wyspa położona w północno-zachodniej części archipelagu Svalbard. W trakcie ekspedycji realizowane będą uzupełniające prace kartograficzne, których celem jest opublikowanie nowej, poprawionej, anglojęzycznej wersji mapy geologicznej tej wyspy. Uczestnicy pracować będą w trzech grupach terenowych i dysponować będą helikopterem, który umożliwi im przemieszczanie się wzdłuż wybrzeży oraz podczas prac w górach o alpejskiej rzeźbie.

 

W drugiej części sezonu letniego, od 16 sierpnia do 1 września, petrologiczne badania terenowe będą się koncentrować wokół skał wyżej zmetamorfizowanych, być może reprezentujących serię skał wysokociśnieniowych, występujących w środkowej części wyspy w obrębie kompleksu skalnego Pinkifjellet. W ekspedycji weźmie udział pięć osób: dr hab. inż. Jarosław Majka (absolwent AGH pracujący w Uppsala University), prof. Maciej Manecki, dr inż. Jerzy Czerny, mgr inż. Karolina Kośmińska, Grzegorz Ziemniak i Aleksandra Puławska (Akademia Górniczo-Hutnicza). W polskim zespole oprócz pracowników naukowych AGH uczestniczy doktorantka i dwoje studentów.

 

W ubiegłym roku minęło trzydzieści lat od pierwszej wyprawy geologów AGH na Spitsbergen. Pokłosiem wypraw tych lat jest anglojęzyczna mapa geologiczno-metalogeniczna Ziemi Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie.

 

Arktyka budzi obecnie spore zainteresowanie światowej społeczności geologów z powodu różnorodnych surowców mineralnych występujących obficie w tym obszarze.

 

 

To logo towarzyszy wyprawom AGH od trzydziestu lat.

 

Wyremontowany stary traperski hus łowców białych niedźwiedzi, Hyttevika, jest na Spitsbergenie stałą bazą geologów AGH.

 

Nieopodal bazy jest barierowy lodowiec Torella, który pionowymi ścianami o wysokości  70 m wkracza do Morza Grenlandzkiego.

 

Pomiary na lodowcu Werenskiolda.

 

Pobieranie próbek skał i minerałów.

 

Chwila odpoczynku. W terenie zawsze mamy broń.

 

Niekiedy w mgle lub za skałą czai się biały niedźwiedź.

 

Odcisk niedźwiedziej łapy i naszej, dla porównania.

 

Opuszczamy flagi i żegnamy Hyttevikę zagubioną wśród skał.

 

Odwozimy zebrane próbki skał na statek.

 

Słońce chowa się za szczytami, niedługo zacznie się noc polarna.

 

Fotografie wypraw AGH na Spitsbergen z archiwum seniora polarników
profesora Andrzeja Maneckiego.