30.03.2021

Specjalne wydanie czasopisma „Crystals” pod redakcją naukowca z AGH


Baner informacyjny wydania specjalnego

Trwa nabór tekstów do specjalnego numeru czasopisma „Crystals” pt. „Liquid Steel Alloying Process”, poświęconego zagadnieniom związanym z procesami rafinacji ciekłej stali. Jednym z redaktorów wydania jest dr inż. Tomasz Kargul, pracownik Katedry Metalurgii Stopów Żelaza na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

„Crystals” to czasopismo Open Access o wysokim wskaźniku cytowań (2,9 wg Scopus, Impact Factor 2,4). Za publikację artykułu można otrzymać 70 pkt ministerialnych. Teksty można nadsyłać do 31 lipca 2021 r.

Do współtworzenia specjalnego wydania poświęconego procesom rafinacji stali zapewniającym jej odpowiednią czystość metalurgiczną oraz oczekiwany skład chemiczny zaprosił mnie dr hab. inż. Adam Cwudziński (Politechnika Częstochowska) dzięki mojej pracy doktorskiej „Hybrydowy model procesów rafinacji stali” – mówi dr inż. Tomasz Kargul. Prof. Cwudziński jest specjalistą w zakresie hydrodynamiki i modelowania przepływów oraz procesów mieszania ciekłej stali, ja natomiast w swojej pracy naukowej zajmuje się głównie termodynamiką zachodzących procesów oraz analizą stanów równowagi w heterogenicznych układach wielofazowych. Do zespołu redakcyjnego dołączył również dr Rodolfo Morales-Dávila z Instituto Politécnico Nacional-ESIQIE w Meksyku, który jest cenionym specjalistą w zakresie modelowania numerycznego procesów metalurgii pozapiecowej stali.

W obliczu nowych wyznań technologicznych pojawiających się przy produkcji innowacyjnych gatunków stali – o ściśle określonych własnościach użytkowych – procesy rafinacji odgrywają kluczową rolę i stanowią o sukcesie prowadzonych operacji technologicznych. Dodatkowo przyjęta strategia ograniczenia emisji CO2 w sektorze produkcyjnym wymusza na producentach stali modyfikację stosowanych technologii. Właśnie dlatego zagadnienia związane z modelowaniem procesów metalurgii pozapiecowej są tak istotne i przyciągają uwagę zarówno producentów, jaki i naukowców na całym świecie.

Artykuły, które znajdą się w specjalnym wydaniu „Crystals”, związane ściśle z procesem wytwarzania stali, będą klasyfikowane według trzech kategorii:

  • badania laboratoryjne na zimnych modelach wodnych,
  • eksperymentalne prace przemysłowe,
  • symulacje numeryczne z wykorzystaniem zaawansowanych modeli matematycznych


i mogą dotyczyć m.in.:

  • termodynamiki procesów zachodzących podczas reakcji pomiędzy metalem a żużlem,
  • analizy odchylenia procesu rzeczywistego od stanu równowagi,
  • badań związanych z charakterem mieszania ciekłej stali,
  • analizy zjawisk związanych z tworzeniem oraz modyfikacją tlenkowych wtrąceń niemetalicznych,
  • homogenizacji składu chemicznego kąpieli metalowej.