14.04.2021

Specjalne wydanie czasopisma „Coatings” – redaktorzy zachęcają do publikacji artykułów


Pracownicy Wydziału Odlewnictwa dr Dominika Święch i dr inż. Gaetano Palumbo zapraszają do przesyłania artykułów do specjalnego numeru czasopisma „Coatings” pt. „Study of Anticorrosion Coatings on Metal Surfaces Applied in Implantology” (Badanie antykorozyjnych powłok powierzchni metalicznych stosowanych w implantologii).

„Coatings” to czasopismo Open Access indeksowane w bazach Web of Science, Scopus, Inspec (IET), ze wskaźnikiem cytowań wynoszącym 2,4 wg Scopus, Impact Factor 2,4. Punktacja przyznana w ministerialnym wykazie wynosi 100 pkt.

Tematyka numeru obejmuje zagadnienia związane z badaniami nad modyfikacją powierzchni metalicznych, w celu poprawy ich własności antykorozyjnych wykorzystywanych w implantologii. Dr Dominika Święch i dr inż. Gaetano Palumbo we współpracy z dr Natalią Piergies (Instytut Fizyki Jądrowej PAN) zapraszają do przesyłania artykułów naukowych, prac oryginalnych oraz artykułów przeglądowych, związanych z tym interdyscyplinarnym tematem.

Zakres tematyczny to zagadnienia związane z:

  • powłokami antykorozyjnymi,
  • odpornością korozyjną,
  • materiałami metalicznymi używanymi w implantologii,
  • inhibitorami/bio-inhibitorami,
  • nanocząsteczkami,
  • analizą powierzchni.


Prace można nadsyłać do 30 września 2021 r.

Do utworzenia wydania specjalnego „Coatings” przyczyniła się m.in. współpraca Katedry Chemii i Korozji Metali na Wydziale Odlewnictwa AGH, Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN przy realizacji projektu badawczego pt. „Badania spektroskopowe w mikro- i nanoskali procesu korozji i jej inhibicji modyfikowanych powierzchni metalicznych wykorzystywanych w implantologii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2019/35/D/ST4/02703).