23.03.2021

Redaktorzy specjalnego numeru „Applied Sciences” zapraszają do nadsyłania artykułów


Dr hab. inż. Artur Bobrowski i dr inż. Karolina Kaczmarska z Wydziału Odlewnictwa zapraszają do przesyłania artykułów naukowych lub przeglądowych do specjalnego wydania czasopisma „Applied Sciences” pt. „Novel Materials and Technologies in Foundry Engineering” (Nowatorskie materiały i technologie w odlewnictwie).

„Applied Sciences” to czasopismo Open Access indeksowane m.in. w bazach Scopus i Web of Science (Impact Factor: 2,47, 70 pkt MEiN). Propozycje artykułów do numeru poświęconego odlewnictwu można składać do 20 października 2021 r. Jego redaktorzy – naukowcy z AGH oraz prof. Daniel Nowak z Politechniki Wrocławskiej – oczekują, że wydanie to będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy badaczami, ale także praktykami, którzy na co dzień korzystają z najnowszych, zaawansowanych systemów produkcyjnych.

Produkcja wysokojakościowych odlewów spełniających najwyższe wymagania w zakresie jakości powierzchni, dokładności wymiarowej, mikrostruktury oraz związanych z nią właściwości mechanicznych i użytkowych wymaga szerokiej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej. Zastosowanie nowoczesnych materiałów, technologii oraz narzędzi projektowych i symulacyjnych wspomagających prace inżynierskie jest kluczem do osiągnięcia wysokiej konkurencyjności odlewni. Niezwykle ważny jest również aspekt ludzki, czyli wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska. Odlewnictwo, podobnie jak inne gałęzie gospodarki, przechodzi kolejny etap przemian przemysłowych – tzw. „Przemysł 4.0”. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii możliwe jest spełnienie oczekiwań klientów, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i wydajności oraz utrzymaniu lub nawet obniżeniu kosztów produkcji.

Zakres tematyczny artykułów obejmuje:

 • odlewnictwo stopów metali i tworzyw sztucznych
 • kompozyty odlewnicze
 • nowe materiały konstrukcyjne
 • materiały na formy i rdzenie
 • materiały pomocnicze i powłoki ochronne
 • wytwarzanie przyrostowe (druk 3D)
 • wirtualizacja procesów metalurgicznych i odlewniczych
 • symulacje komputerowe
 • inteligentne systemy sterowania
 • sztuczna inteligencja i bazy danych
 • mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja produkcji
 • ekonomika procesów produkcyjnych
 • technologie proekologiczne.