25.04.2018

Osiadanie terenu mierzone przez naukowców z AGH z dokładnością do 1 cm


Pionowe przemieszczania terenu – SATIM Monitoring Satelitarny, spółka spin-off z AGH

SATIM Monitoring Satelitarny, spółka spin-off z Akademii Górniczo-Hutniczej, podpisała umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu. Zgodnie z porozumieniem, SATIM otrzyma grant na transfer technologii w wysokości ponad 170 tys. zł. Jest to pierwsza umowa w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI).

SATIM Monitoring Satelitarny, spółka spin-off założona przez naukowców z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, zajmuje się przede wszystkim badaniami satelitarnymi osiadań gruntu na terenach górniczych i pogórniczych. Środki pozyskane w ramach grantu twórcy spółki przeznaczą na oprogramowanie, które udoskonali usługi satelitarnego monitoringu ruchów powierzchni terenu. Narzędzie umożliwi wyznaczenie pionowych przemieszczeń poszczególnych obiektów infrastruktury z milimetrową dokładnością. Zestawienia opracowywane przez naukowców dla konkretnych lokalizacji, bazując na danych satelitarnych, pokazują wielkość i zasięg osiadań terenu występujących w wyniku m.in. regularnej eksploatacji górniczej. Satelity rejestrują także historię zmian w obniżeniu terenu. Dokładność analizy, sięgająca 1 cm, może być bardzo przydatna dla mieszkańców obszarów górniczych, deweloperów, inwestorów oraz kancelarii prawnych prowadzących sprawy związane ze szkodami górniczymi.

W Polsce szkody górnicze występują najczęściej na terenach kopalnianych, między innymi na Górnym Śląsku. Jak mówi jeden z założycieli spółki, dr inż. Jacek Strzelczyk z WGGiOŚ:
Osiadania terenu mogą powstawać zarówno w wyniku występowania zjawisk o charakterze naturalnym, jak również jako skutki działalności człowieka. W przypadku planowania inwestycji warto sprawdzić czy dana działka znalazła się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej. Monitoring satelitarny, którym zajmujemy się na co dzień, dostarcza niezbędnych informacji umożliwiając tym samym podjęcie odpowiedniej decyzji.

SATIM jest jednym z wielu udanych przykładów komercjalizacji badań naukowych w AGH. Od kilku lat firma prowadzi projekty badawczo-rozwojowe we współpracy między innymi z Europejską Agencją Kosmiczną. SATIM to pierwsza w Polsce spółka wykorzystująca satelitarne i lotnicze obrazowanie do monitoringu m.in. zagrożeń naturalnych, wpływu górnictwa na środowisko czy zmian w zagospodarowaniu przestrzeni. Prócz niej w AGH powstało blisko 20 innych spółek spin-off, które wprowadzają na rynek przełomowe rozwiązania i nowe technologie z sektora IT, telekomunikacji, mechaniki, robotyki czy energetyki.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wykorzystania danych satelitarnych można znaleźć na stronie internetowej