19.01.2021

Największa pracownia z drukarkami 3D w AGH


Wydział Zarządzania otworzył nowoczesne laboratorium inżynierskie dla potrzeb kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Laboratorium studenckie pod nazwą Engineering Innovation Lab (EIL) z certyfikatem amerykańskiej firmy Makerbot produkującej profesjonalne drukarki 3D przeznaczone jest do zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania z dwóch przedmiotów inżynierskich: Inżynieria odwrotna oraz Szybkie prototypowanie.

W pomieszczeniu znajduje się 16 urządzeń drukujących wyposażonych w innowacyjne oprogramowanie oraz skaner 3D polskiej firmy SmartTech. Od teraz każdy student podczas zajęć będzie poznawać praktyczne zasady druku 3D na indywidualnym stanowisku wyposażonym w stację roboczą wraz z oprogramowaniem oraz drukarkę 3D. Każdy sprzęt drukujący wyposażony jest także w kamerę, dzięki której możliwe jest zdalne śledzenie postępów w powstawaniu projektu.

Wśród programów inżynierskich, dostępnych dla studentów, znalazły się m.in. Geomagic Design X służący przetwarzaniu wykonanego skanu 3D dla potrzeb projektowania inżynierskiego, a także Geomagic Control X umożliwiający porównywanie zeskanowanego obiektu przestrzennego z jego modelem cyfrowym na przykład dla celów kontroli jakości.

– Najciekawsze wydaje się potencjalne zastosowanie przez inżynierów z AGH oprogramowania SimaPro 9, które pozwala ocenić wpływ projektowanego produktu na środowisko naturalne. Program, na podstawie zawartych w nim baz danych, analizuje m.in. łączny ślad węglowy czy ślad wodny dla procesu wytwarzania, jak i użytkowania oraz utylizacji danego produktu, czyli pokazuje tzw. ekologiczny cykl życia produktu. Dzięki temu studenci będą mogli w praktyce dowiedzieć się, jak weryfikować skład wyrobu oraz proces jego wykonania i dzięki temu zminimalizować jego negatywny wpływ na środowisko naturalne – wyjaśnia Kierownik Laboratorium MakerBot Engineering Innovation Lab dr inż. Dariusz Sala.

Już teraz laboratorium jest dostępne nie tylko dla studentów Wydziału Zarządzania, ale dla wszystkich studentów AGH w ramach przedmiotów obieralnych, a także dla członków studenckich kół naukowych. 

Wyposażenie laboratorium zostało sfinansowane w ramach Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.