06.07.2018

Geologiczna Wyprawa Polarna AGH wyruszyła na Spitsbergen


Obóz namiotowy Geologicznej Wyprawy Polarnej AGH w 2017 r.; fot. Maciej Manecki

1 lipca wyruszyła na Spitsbergen kolejna Geologiczna Wyprawa Polarna AGH organizowana pod kierownictwem dr. hab. inż. Macieja Maneckiego oraz dr. hab. inż. Jarosława Majki z Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Badania potrwają do 24 sierpnia. Najpierw uczestnicy wyprawy będą pracować w stacji polarnej Kaffiøyra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej na zachodnim brzegu wyspy Spitsbergen. Następnie, korzystając z mobilnej kwatery na pokładzie jachtu OceanA, naukowcy poprowadzą badania w najbardziej północnej części Archipelagu Svalbard pomiędzy Raudfjorden a Liefdefjorden. Potem powstanie baza namiotowa na przylądku Copper Camp w zatoce St. Jonsfjorden, a terenowe prace geologiczne będą prowadzone wzdłuż wybrzeża, z wykorzystaniem własnego transportu pontonowego, oraz w górach, gdzie na morenie lodowca Vestgötabreen założony zostanie obóz namiotowy. Pod koniec baza namiotowa zostanie przeniesiona na wyspę Prins Karls Forland w rejon zatoki Grimaldibukta.

Badania geologiczne prowadzone przez uczestników ekspedycji skoncentrują się na datowaniu izotopowym oraz na badaniach petrologicznych, geochemicznych i strukturalnych skał, które stanowią najstarsze podłoże krystaliczne Archipelagu Svalbard. Badania te pozwolą na stopniową rekonstrukcję historii geologicznej i ewolucji tektonicznej całej Arktyki w przeciągu ostatnich 1,5 miliarda lat. Ze względu na niewielką ilość odsłonięć w obrębie Oceanu Arktycznego nasza wiedza na temat geologii tej części globu jest wiąż ograniczona.

Tak zaawansowane badania geologiczne prowadzone będą przy szerokiej współpracy międzynarodowej – w wyprawie uczestniczą naukowcy z Niemiec, Szwecji, Słowacji i z USA. Obok polskich i zagranicznych naukowców w ekspedycji wezmą udział także studenci AGH: Laura Lis i Aleksandra Styga (studia I stopnia), inż. Sara Rzegocka (studia II stopnia), mgr inż. Grzegorz Ziemniak, mgr inż. Karolina Kośmińska, mgr Christopher Barnes i mgr Michał Bukała (studia doktoranckie) oraz dr inż. Katarzyna Walczak (studia post-doktoranckie). Dzięki współpracy z najlepszymi laboratoriami badania prowadzone będą na najwyższym światowym poziomie, a nasi studenci uzyskają dostęp do najlepszego sprzętu analitycznego, możliwość odbywania stażów zagranicznych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej.

Tak jak w latach ubiegłych przewidywanym efektem ekspedycji będą przede wszystkim wyróżniające się prace dyplomowe oraz publikacje naukowe z udziałem studentów w najlepszych czasopismach międzynarodowych.

Prowadzone w tym roku w Arktyce badania są częściowo finansowane w ramach projektu Opus, Narodowego Centrum Nauki pt. ”Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce – czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyły kiedyś jedną całość?” oraz dwóch projektów „Arctic Field Grant” finansowanych przez Research Council of Norway.