01.08.2022

AGH z wysokimi ocenami w ewaluacji jakości działalności naukowej


Grafika z powielonym tytułem artykułu.

Abstrakcyjna grafika przedstawiająca fronton budynku AGH z nałożonymi na nie białymi literami "A" praz znakami "+"

Zgodnie z wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej AGH otrzymała jedną kategorię A+, osiem kategorii A oraz osiem kategorii B+. Tym samym Akademia utrzymuje prawo do nadawania stopni naukowych we wszystkich dyscyplinach. Dodatkowo, dzięki wysokiej ocenie, uczelnia zyskała prawo do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.

Ocenie jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 poddano 17 dyscyplin w AGH. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki dyscyplina ''nauki fizyczne'' uzyskała najwyższą kategorię jakości badań naukowych A+.

Do ubiegania się o kategorię A+ uprawnione były jednostki, którym m.in. we wcześniejszych parametryzacjach przyznano kategorię A. Dodatkowo w ocenie brane były pod uwagę poziom publikacji czy realizacja projektów badawczych istotnych dla gospodarki czy społeczeństwa.

Ewaluacja poszczególnych dyscyplin w AGH


Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 • Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika – A
 • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja – A
 • Inżynieria Biomedyczna – A
 • Inżynieria Chemiczna – B+
 • Inżynieria Lądowa i Transport – B+
 • Inżynieria Materiałowa – B+
 • Inżynieria Mechaniczna – B+
 • Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka – B+


Dziedzina nauk społecznych

 • Nauki o Zarządzaniu i Jakości – B+
 • Nauki Socjologiczne – B+
 • Ekonomia i Finanse – A


Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • Informatyka – B+
 • Matematyka – A
 • Nauki Chemiczne – A
 • Nauki Fizyczne – A+
 • Nauki o Ziemi i Środowisku – A


Dziedzina nauk humanistycznych

 • Nauki o Kulturze i Religii – A

 

Na ewaluację jakości działalności naukowej składają się m.in. osiągnięcia pracowników, ich publikacje, a także realizowane granty i projekty badawcze oraz poziom naukowy prowadzonej działalności.

Prorektor ds. Nauki prof. Marek Gorgoń podkreśla: „Wyniki ewaluacji potwierdzają wysoki poziom badań naukowych prowadzonych w AGH. Ewaluowane były dyscypliny w 4 dziedzinach nauk, w których prowadzimy badania na uczelni: naukach ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, społecznych oraz humanistycznych. W wielu dyscyplinach naukowych mamy ogromny potencjał kadrowy – nawet kilkuset naukowców w kilku największych dyscyplinach, a także dysponujemy doskonałym zapleczem aparaturowym. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie procesu ewaluacji jakości działalności naukowej, ale przede wszystkim całemu środowisku naukowemu oraz wspierającym ich wysoko kwalifikowanym specjalistom technicznym oraz służbom administracyjnym. Wszyscy przez swój wkład przyczynili się do końcowego sukcesu Uczelni."