14.02.2019

AGH współrealizuje europejski projekt z zakresu mikroskopii elektronowej


Naukowcy z Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej AGH biorą udział w prestiżowym europejskim projekcie związanym z zastosowaniem zaawansowanych metod i technik mikroskopii elektronowej w badaniach mikrostrukturalnych materiałów konstrukcyjnych pt. „Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy (ESTEEM3)”. Kierownikiem projektu ze strony AGH jest dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH.

W ramach projektu ESTEEM3 prowadzone będą badania naukowe związane z najnowocześniejszymi technikami obrazowania, w tym również w 3D, zastosowaniem dyfrakcji elektronowej, spektroskopii, technikami in-situ i metrologii w celu rozszerzenia możliwości badawczych w zakresie materiałów związanych z energetyką, transportem i zdrowiem.

Jednym z głównych założeń projektu jest zapewnienie dalszego rozwoju metod i technik eksperymentalnych w obszarze mikroskopii elektronowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy najlepszymi ośrodkami mikroskopii elektronowej w Europie.

ESTEEM3 ma także za zadanie umożliwić nieodpłatny dostęp do kosztownej, najnowocześniejszej aparatury badawczej międzynarodowemu środowisku naukowemu oraz przemysłowemu. Infrastruktura badawcza poszczególnych uczestników projektu będzie wykorzystana w ramach tzw. „Transnational Access” do analizy struktury oraz właściwości nowych materiałów, a także rozwoju nauk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych. Dostęp do aparatury będzie możliwy dla naukowców z całej Europy po przedstawieniu problemu – projektu naukowego ocenianego przez zespół niezależnych ekspertów.

W ramach projektu ESTEEM3 planowane są także szkolenia, w tym m.in. w AGH – 6 Europejska Szkoła Mikroskopii Elektronowej im. Profesora Stanisława Gorczycy.

Poza Akademią Górniczo-Hutniczą w projekcie uczestniczą naukowcy z 19 europejskich ośrodków badawczych:  

 • Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften EV (Niemcy),
 • Forschungszentrum Julich GmbH (Niemcy),
 • Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (Francja),
 • Universiteit Antwerpen (Belgia),
 • University of Oxford (Wielka Brytania),
 • University of Cambridge (Wielka Brytania),
 • Institut Jozef Stefan (Słowenia),
 • Technische Universitaet Graz (Austria),
 • Universidad de Zaragoza (Hiszpania),
 • Universidad de Cadiz (Hiszpania),
 • Chalmers Tekniska Hoegskola AB (Szwecja),
 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU (Norwegia),
 • Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Włochy),
 • Attolight SA (Szwajcaria),
 • CEOS Corrected Electron Optical Systems GmbH (Niemcy),
 • DENSsolutions BV (Holandia),
 • NanoMEGAS SPRL (Belgia),
 • Quantum Detectors Ltd (Wielka Brytania),
 • Euronovia (Francja).


ESTEEM3 jest projektem naukowym finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego UE Horizon 2020, konkurs H2020-INFRAIA-2018-2020. Całkowity budżet przedsięwzięcia to 10 000 000 euro.