Nauka

24.11.2021

Stypendia NAWA – zagraniczni naukowcy poprowadzą badania w AGH

Dwóch naukowców z zagranicznych ośrodków, stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach trzeciej edycji Programu im. Stanisława Ulama, poprowadzi badania naukowe w AGH. Dr Youjun Deng będzie pracował na Wydziale...


05.11.2021

Gazary – ultralekkie materiały dla przemysłu kosmicznego. AGH i IMIM PAN zacieśniają współpracę

Zdjęcia przedstawia pomieszczenie. Po prawej stronie widoczny fragment aparatury badawczej. W środkowej części zdjęcia widoczne cztery stojące osoby, z których trzy (dwóch mężczyzn i kobieta) przecinają nożyczkami wstęgę rozwiniętą przed aparaturą. W tle, po lewej stronie widać cztery inne stojące osoby. Na ścianie widoczny napis: Wydział Odlewnictwa. 70 lat. Wszystkie osoby na zdjęciu mają maseczkami zakryte usta i nosy.

Na Wydziale Odlewnictwa otwarto Laboratorium Inżynierii Ciekłego Metalu. Otwarciu nowej pracowni towarzyszyło także podpisanie umowy o współpracy AGH z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. W...


03.11.2021

Naukowcy z AGH opracowują niskoemisyjne technologie produkcji wodoru

Grafika z powielonym tytułem artykułu.

Zredukowanie śladu węglowego jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się. Aby zapobiec gwałtownym zmianom klimatycznym, należy m.in. podjąć próby ograniczenia...


18.10.2021

Naukowcy z AGH badają kamienne sarkofagi

Co kryją kamienne sarkofagi? Na to pytanie starają się odpowiedzieć naukowcy z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, którzy wspólnie z twórcami kanału History Hiking przebadali dolnośląskie Mauzoleum von Magnisów w...


08.10.2021

Geodeci z AGH weryfikują wysokość szczytów. Dlaczego wartości rosną lub maleją?

Po lewej znajduje się odbiornik GNSS. Odbiornik jest w kolorze stalowym. Stoi na trójnogu. Na urządzeniu umieszczona jest flaga AGH. Flaga składa się z poziomych pasów w kolorach, patrzącym od góry, zielonym, czarnym i czerwonym. Na drugim planie znajduje się grań górska. Widać granitowe skały pokryte miejscami zieloną roślinnością. Nad granią górską znajduje się błękitne niebo, które częściowo przykrywają chmury w kolorach białym i szarym.

Naukowcy z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zmierzyli wysokość najwyższych szczytów Ukrainy i Korony Gór Polski. Swoje prace, które wcześniej znalazły medialny oddźwięk, opisali już w kilku artykułach...


27.09.2021

Transformacje grafowe pomogą w symulacjach propagacji zanieczyszczeń nad Małopolską

Rysunek prezentuje trójwymiarową symulację ruchu powietrza nad Tatrami. Teren jest pokryty siatką topograficzną zbudowaną z trójkątnych elementów. Niebieski kolor mają niższe partie gór, a wyższe szczyty przechodzą stopniowo w kolor pomarańczowy. Północno-zachodni wiatr został oznaczony szarymi strzałkami.

Jak potężnych komputerów potrzeba, aby skutecznie przewidzieć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na terenie całej Małopolski? Grupa badawcza pod kierownictwem prof. dr. hab. Macieja Paszyńskiego z Wydziału Informatyki,...


23.09.2021

Uczeni z AGH badają, na jakiej wysokości można oddychać bez smogu

Zdjęcie przedstawia balon widokowy na Bulwarze Wołyńskim w Krakowie. W centrum zdjęcia znajduje się czasza balonu, która jest w kolorze białym. Na balonie znajduje się napis "Dobra Atmosfera" w kolorze granatowym. Pod czaszą zwieszone są liczne liny, który łączą ją z koszem balonu. W tle zdjęcia widać drugi brzeg Wisły oraz stojące przy nim budynki.

Dzięki możliwości umieszczenia aparatury pomiarowej na balonie widokowym, naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zgromadzili już tysiące profili pionowych atmosfery. Ich badania uzupełniają wiedzę na temat tego, jak...


14.09.2021

Dzieło sztuki, dzieło nauki. Twórcze spotkanie badaczy AGH ze światem kultury

W górnej części fotografii znajduje się obraz z cyklu „Bociany” Marii Bińkowskiej-Kopczyńskiej. Dzieło przedstawia trzy ptaki w gnieździe na tle zachmurzonego nieba. Poniżej obrazu znajduje się analiza fotometryczna dzieła podzielona na cztery części. Pierwsza zawiera zdjęcie obrazu w świetle fioletowym, druga w świetle niebieskim, trzecia w świetle zielonym, a ostatnia w świetle czerwonym. Analiza ujawnia miejsca, które uległy degradacji w wyniku upływającego czasu oraz czynników zewnętrznych.

Wiadomo, że nauka potrafi czasem być sztuką. Czy jednak w dziedzinie sztuki jest także miejsce dla nauki? Badacze z AGH przekonują, że naukowcy mogą mieć ważny udział w procesie konserwacji i tworzenia wspaniałych dzieł ludzkiej...


10.09.2021

Specjalny numer „Journal of Molecular Structure” w hołdzie śp. Mirosławowi Handke

Trwa nabór tekstów do specjalnego numeru czasopisma „Journal of Molecular Structure” (IF = 3,196) ku czci zmarłego w kwietniu br. byłego Rektora AGH prof. Mirosława Handke. Numer specjalny pt. „Vibrational spectroscopy in...


01.09.2021

Sztuczna inteligencja zainspirowała naukowca z AGH do opracowania modelu propagacji COVID–19 w powietrzu

Wizualizacja symulacji propagacji COVID-19 podczas kaszlu, gdy osoba nie ma założonej maseczki. W lewym oraz prawym górnym rogu znajdują się komputerowe wizualizacje ludzkiej głowy, która jest w kolorze szarym. Przy wizualizacjach kolorem czerwonym zaznaczono zasięg rozprzestrzeniania się wirusa. W lewym oraz prawym dolnym rogu również znajdują się komputerowe wizualizacje ludzkiej głowy, która jest w kolorze szarym. Kolorem ciemnoniebieskim zaznaczono rozmiar chmury patogenów, która unosi się w powietrzu.

Kiedy prof. Maciej Paszyński z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji publikował wraz z zespołem artykuł opisujący metodę szybkich symulacji komputerowych, nie mógł spodziewać się dalszego biegu tej historii. Jego...


Wyświetla nowości od 21 do 30 ze wszystkich 260