Nauka

03.11.2021

Naukowcy z AGH opracowują niskoemisyjne technologie produkcji wodoru

Grafika z powielonym tytułem artykułu.

Zredukowanie śladu węglowego jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się. Aby zapobiec gwałtownym zmianom klimatycznym, należy m.in. podjąć próby ograniczenia...


18.10.2021

Naukowcy z AGH badają kamienne sarkofagi

Co kryją kamienne sarkofagi? Na to pytanie starają się odpowiedzieć naukowcy z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, którzy wspólnie z twórcami kanału History Hiking przebadali dolnośląskie Mauzoleum von Magnisów w...


08.10.2021

Geodeci z AGH weryfikują wysokość szczytów. Dlaczego wartości rosną lub maleją?

Po lewej znajduje się odbiornik GNSS. Odbiornik jest w kolorze stalowym. Stoi na trójnogu. Na urządzeniu umieszczona jest flaga AGH. Flaga składa się z poziomych pasów w kolorach, patrzącym od góry, zielonym, czarnym i czerwonym. Na drugim planie znajduje się grań górska. Widać granitowe skały pokryte miejscami zieloną roślinnością. Nad granią górską znajduje się błękitne niebo, które częściowo przykrywają chmury w kolorach białym i szarym.

Naukowcy z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zmierzyli wysokość najwyższych szczytów Ukrainy i Korony Gór Polski. Swoje prace, które wcześniej znalazły medialny oddźwięk, opisali już w kilku artykułach...


27.09.2021

Transformacje grafowe pomogą w symulacjach propagacji zanieczyszczeń nad Małopolską

Rysunek prezentuje trójwymiarową symulację ruchu powietrza nad Tatrami. Teren jest pokryty siatką topograficzną zbudowaną z trójkątnych elementów. Niebieski kolor mają niższe partie gór, a wyższe szczyty przechodzą stopniowo w kolor pomarańczowy. Północno-zachodni wiatr został oznaczony szarymi strzałkami.

Jak potężnych komputerów potrzeba, aby skutecznie przewidzieć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na terenie całej Małopolski? Grupa badawcza pod kierownictwem prof. dr. hab. Macieja Paszyńskiego z Wydziału Informatyki,...


23.09.2021

Uczeni z AGH badają, na jakiej wysokości można oddychać bez smogu

Zdjęcie przedstawia balon widokowy na Bulwarze Wołyńskim w Krakowie. W centrum zdjęcia znajduje się czasza balonu, która jest w kolorze białym. Na balonie znajduje się napis "Dobra Atmosfera" w kolorze granatowym. Pod czaszą zwieszone są liczne liny, który łączą ją z koszem balonu. W tle zdjęcia widać drugi brzeg Wisły oraz stojące przy nim budynki.

Dzięki możliwości umieszczenia aparatury pomiarowej na balonie widokowym, naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zgromadzili już tysiące profili pionowych atmosfery. Ich badania uzupełniają wiedzę na temat tego, jak...


14.09.2021

Dzieło sztuki, dzieło nauki. Twórcze spotkanie badaczy AGH ze światem kultury

W górnej części fotografii znajduje się obraz z cyklu „Bociany” Marii Bińkowskiej-Kopczyńskiej. Dzieło przedstawia trzy ptaki w gnieździe na tle zachmurzonego nieba. Poniżej obrazu znajduje się analiza fotometryczna dzieła podzielona na cztery części. Pierwsza zawiera zdjęcie obrazu w świetle fioletowym, druga w świetle niebieskim, trzecia w świetle zielonym, a ostatnia w świetle czerwonym. Analiza ujawnia miejsca, które uległy degradacji w wyniku upływającego czasu oraz czynników zewnętrznych.

Wiadomo, że nauka potrafi czasem być sztuką. Czy jednak w dziedzinie sztuki jest także miejsce dla nauki? Badacze z AGH przekonują, że naukowcy mogą mieć ważny udział w procesie konserwacji i tworzenia wspaniałych dzieł ludzkiej...


10.09.2021

Specjalny numer „Journal of Molecular Structure” w hołdzie śp. Mirosławowi Handke

Trwa nabór tekstów do specjalnego numeru czasopisma „Journal of Molecular Structure” (IF = 3,196) ku czci zmarłego w kwietniu br. byłego Rektora AGH prof. Mirosława Handke. Numer specjalny pt. „Vibrational spectroscopy in...


01.09.2021

Sztuczna inteligencja zainspirowała naukowca z AGH do opracowania modelu propagacji COVID–19 w powietrzu

Wizualizacja symulacji propagacji COVID-19 podczas kaszlu, gdy osoba nie ma założonej maseczki. W lewym oraz prawym górnym rogu znajdują się komputerowe wizualizacje ludzkiej głowy, która jest w kolorze szarym. Przy wizualizacjach kolorem czerwonym zaznaczono zasięg rozprzestrzeniania się wirusa. W lewym oraz prawym dolnym rogu również znajdują się komputerowe wizualizacje ludzkiej głowy, która jest w kolorze szarym. Kolorem ciemnoniebieskim zaznaczono rozmiar chmury patogenów, która unosi się w powietrzu.

Kiedy prof. Maciej Paszyński z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji publikował wraz z zespołem artykuł opisujący metodę szybkich symulacji komputerowych, nie mógł spodziewać się dalszego biegu tej historii. Jego...


31.08.2021

Kolektywna inteligencja w służbie elektronicznej republiki. Badacze z AGH analizują wpływ technik informatycznych na partycypację społeczną

W jaki sposób Internet może zwiększyć partycypację obywateli w rządzeniu państwem? Na tego rodzaju pytania odpowiada Grupa badawcza ds. zastosowań ICT (ang. information and communication technologies, technologie...


20.08.2021

Elektroniczne „zero waste”? Badacze z AGH opracowują innowacyjne metody recyklingu paneli fotowoltaicznych

Zdjęcie przedstawia dwóch pracowników naukowych w niebieskiej odzieży ochronnej podczas pracy w laboratorium. Mężczyzna w okularach po lewej stronie wsypuje łopatką odczynnik chemiczny do zlewki wypełnionej w połowie wodą, którą trzyma kobieta po prawej stronie. Na stole laboratoryjnym znajduje się też menzurka z włożonym lejkiem oraz elektroniczna waga. Po prawej stronie stoi niebieski sprzęt laboratoryjny.

Elektrośmieci jako bogate źródło cennych surowców? To możliwe! Zespół badawczy pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Brody z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami tworzy innowacyjne metody odzyskiwania metali...


Wyświetla nowości od 11 do 20 ze wszystkich 248