Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Pokaz filmu „Berło z brązu” i dyskusja – AGH NAUKA spotkania (nr 17)

Grafika promująca wydarzenie w dniu 18 maja 2023 przedsawiająca m.in. młodego mężczyznę z długimi włosami i brodą trzymającego brązowe berło

Pokaz filmu „Berło z brązu” i dyskusja – AGH NAUKA spotkania (nr 17)

Archeolodzy, chcąc uzyskać wiedzę o artefaktach z przeszłości, coraz częściej wchodzą w interdyscyplinarne kooperacje z reprezentantami nauk technicznych. Podczas najbliższego spotkania pokażemy, jak interesująca i owocna może być taka współpraca. Zapraszamy na specjalny pokaz filmu „Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej” w reż. Krzysztofa Paluszyńskiego, który wychodząc od tytułowego berła znalezionego w kurhanie w Łękach Małych w Wielkopolsce opowiada o początkach epoki brązu na ziemiach dzisiejszej Polski i towarzyszących jej dynamicznym przemianom cywilizacyjnym. 18 maja, godz. 18.00, bud. U-2 (ul. Reymonta 7). Wstęp wolny.

Pokaz filmu poprzedzi dyskusja z udziałem reżysera oraz uczonych zaangażowanych w interdyscyplinarne badania zaprezentowane w filmie: Prof. dr hab. Marzeny Szmyt (Wydział Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu) i dr hab. inż. Aldony Garbacz-Klempki, prof. AGH (Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie , Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH).

Program wydarzenia:

18.00-18.30 – dyskusja: „Wokół filmu Berło z brązu. Jak inżynieria materiałowa wspiera badania przeszłości?”
18.30-18.45 – pytania do panelistów
18.45-19.00 – przerwa
19.00-20.12 – projekcja filmu „Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej”

Dyskusja będzie transmitowana na kanale YouTube AGH. Możliwość obejrzenia filmu będą mieli wyłącznie stacjonarni uczestnicy spotkania.

Analizy berła prowadzone na AGH

Berło odkopane w Łękach Małych, wraz z cennymi sztyletami i innymi obiektami najwyższej klasy, w 2021 roku poddane zostało analizom przez Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH w ramach współpracy naukowo-badawczej z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Ze względu na zróżnicowany charakter materiału, który obejmuje nie tylko zabytki metalowe, ale też żużle, tygle, formy gliniane i kamienne oraz pozostałości po wykańczaniu odlewu zaproponowano metodykę badawczą wykorzystującą techniki analityczne z zakresu metaloznawstwa, inżynierii materiałowej, technologii produkcji odlewniczej, geologii, a także metod analitycznych jak mikroskopii optycznej i skaningowej, spektrometrii, rentgenografii, inżynierii odwrotnej oraz wizualizacji 3D i symulacji komputerowych.

W odlewni doświadczalnej w nowym laboratorium na Wydziale Odlewnictwa AGH zaaranżowano sceny, które znalazły się w filmie. Kadry te są wplecione pomiędzy wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej o filmie i znaleziskach, o których opowiada: http://berlozbrazu.pl/

Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH

Centrum Badań Nawarstwień Historycznych zostało powołane na Akademii Górniczo-Hutniczej w 2013 roku w celu prowadzenia działalności publicznej na rzecz badań i ochrony zabytków.

Współpraca w ramach Centrum zapewnia synergię w analityce metali, ceramiki, szkła, surowców kamiennych i depozytów ziemnych. Uzyskane informacje połączone razem, pozwalają zrozumieć i odtworzyć procesy wytwórcze poprzez logiczne powiązanie wyników, a następnie wykorzystanie ich w symulacjach w celu odtworzenia technologii wykonania, historii życia i funkcjonowania obiektu. Centrum na stałe współpracuje z wieloma jednostkami nauki i kultury.

Podstawą funkcjonowania Centrum jest współdziałanie różnych zespołów specjalistów z Wydziału Odlewnictwa, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydziału Metali Nieżelaznych oraz infrastruktury badawczej jednostek współpracujących, we wspólne przedsięwzięcia w zakresie badań i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dotychczasowym dorobkiem Centrum jest wiele publikacji afiliowanych na AGH Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, udział w zespołach badawczych, projektach naukowych i konferencjach interdyscyplinarnych.

Biogramy panelistów

Prof. dr hab. Marzena Szmyt – jest  archeologiem, profesorem na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jej badania skupiają się na przemianach społecznych, gospodarczych i kulturowych, jakim podlegały w IV i III tys. p. Chr. społeczności ludzkie zamieszkujące Europę Środkową i Wschodnią. Jest autorką licznych publikacji  naukowych, a także redaktorem wydawnictw monograficznych oraz czasopism archeologicznych.

Krzysztof Paluszyński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Producent telewizyjny i filmowy, scenarzysta, reżyser. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od blisko 35 lat związany branżą telewizyjna i filmową. Twórca licznych filmów dokumentalnych, reportaży, felietonów i realizacji z imprez sportowych rangi mistrzostw świata i Europy. Realizowane przez Krzysztofa Paluszyńskiego filmy i programy emitowane są na antenach wiodących kanałów telewizyjnych.

Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH – kieruje Katedrą Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych na Wydziale Odlewnictwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się między innymi na archeometalurgii – interdyscyplinarnej dziedzinie wiedzy, łączącej nauki techniczne z naukami humanistycznymi. W ramach utworzonego w 2013 r. Centrum Badań Nawarstwień Historycznych prof. Garbacz-Klempka prowadzi intensywne badania nad polskim dziedzictwem kulturowym, w które zaangażowani są nie tylko wybitni specjaliści z różnych jednostek AGH, lecz także historycy, archeologowie bądź muzealnicy. Obecnie realizuje dwa projekty dotyczące początków metalurgii i odlewnictwa na ziemiach Polski, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki

Stopka