Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Ministerialne dofinansowanie dla Biblioteki Głównej AGH na digitalizację wyjątkowej kolekcji

Zdjęcie dwukondygnacyjnego nowoczesnego budynku. W elewacjach dominują turkusowe odcienie okien z kontrastującymi żółtymi elementami. Elementy murowane są popielate. Dookoła budynku sporo zieleni.

Ministerialne dofinansowanie dla Biblioteki Głównej AGH na digitalizację wyjątkowej kolekcji

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki III konkursu dla programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych. Bibliotece Głównej AGH przyznano środki w wysokości 57 735,70 zł na realizację projektu pt. „Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego profesorów AG w Krakowie w latach 1919–1945”. Wniosek znalazł się na drugiej pozycji listy rankingowej ministerstwa.

Celem projektu jest upowszechnienie informacji naukowej o historycznej kolekcji skryptów i podręczników profesorów Akademii Górniczej w Krakowie za lata 1919–1945 i ich cyfrowe udostępnienie na komputerach w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w otwartym dostępie poprzez Repozytorium AGH w zależności od daty wydania i uwarunkowań prawa autorskiego.

W ramach zadania zdigitalizowana zostanie jedna z kolekcji Biblioteki Głównej – zbiór skryptów i podręczników, zasłużonych w swoich dziedzinach nauki profesorów Akademii Górniczej. To nierzadko unikatowe pod względem wydawniczym obiekty, związane z procesem badawczo-dydaktycznym uczelni oraz historią edukacji technicznej w Polsce. Powstały one w historycznych momentach odrodzonej niepodległej Polski oraz podczas II wojny światowej.

W zbiorze, wyselekcjonowanych na poczet realizacji projektu skryptów/podręczników, znalazły się m.in. następujące tytuły:

  • prof. Karola Bohdanowicza Geologia złóż minerałów użytecznych. Kraków 1922 (unikatowy rękopis powielony),
  • litografowane podręczniki prof. Witolda Budryka, wydane nakładem Sekcji Wydawniczej SSAG: Górnictwo. II. Poszukiwania Górnicze. Założenie kopalni. Kraków 1933; Górnictwo. III. Odbudowa złóż. Kraków 1934; Górnictwo. V. Przewietrzanie kopalń. Kraków 1932; Górnictwo. VI. Pożary. Kraków 1933; Górnictwo. VIII. Ratownictwo, oświetlenie. Kraków 1936.

W czasie wojny, przy zakazie wydawania książek polskich, wykorzystywano przechowane przedwojenne wydawnictwa, powielając je w miarę potrzeb. Studenci również opracowywali własne notatki, przygotowując z nich skrypty (m.in. uczniowie Państwowej Szkoły Techniczno-Górniczo-Hutniczo-Mierniczej).

Wykorzystanie litografii było niemożliwe, zatem skrypty i podręczniki były wielokrotnie przepisywane na maszynie (w ramach projektu zostaną zdigitalizowane). Inną metodą publikowania było powielanie, w ostateczności stosowano technikę hektograficzną.

Stopka