Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Grant MINIATURA 6 – piąta lista rankingowa

f

Grant MINIATURA 6 – piąta lista rankingowa

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Do grona laureatów z AGH, których nazwiska znalazły się na liście pierwszej, drugiej i trzeciej, dołączył kolejny naukowiec.

tytuł wniosku: Analiza synergii mechanizmów umocnienia w szybko-krystalizowanym stopie aluminium serii 6xxx
dr inż. Piotr Noga, Wydział Metali Nieżelaznych
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 49 500 zł

***

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, zwracamy uwagę, aby nie odkładać decyzji o udziału w konkursie MINIATURA na ostatnią chwilę.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Stopka