Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Grant MINIATURA 6 – ostatnia lista rankingowa

Grafika dekoracyjna. Na biurku zeszyt, a w tle dłonie ułożone na klawiaturze komputera.

Grant MINIATURA 6 – ostatnia lista rankingowa

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki ostatniej rundy konkursu MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe, służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na szóstej liście rankingowej znalazło się siedmioro naukowców z AGH, którzy dołączyli do grona laureatów z poprzednich rund konkursu.

 • tytuł wniosku: Wpływ warunków wytwarzania na mikrostrukturę i wybrane właściwości powłok politetrafluoroetylenu
  osoba realizująca działanie: dr inż. Aleksandra Fiołek, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 47 960 zł
   
 • tytuł wniosku: Kwantyfikacja biomarkerów głosowych wśród pacjentów z niewydolnością serca
  osoba realizująca działanie: dr inż. Daria Hemmerling, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 400 zł
   
 • tytuł wniosku: Wpływ dodatków krzemków na temperaturę spiekania i właściwości termomechaniczne ultrawysokotemperaturowej ceramiki na bazie borków typu AlB2
  osoba realizująca działanie: dr inż. Kamil Stanisław Kornaus, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 950 zł
   
 • tytuł wniosku: Wpływ warunków prowadzenia syntezy szkieł obecnych w wybranych odpadach przemysłowych na ich strukturę i późniejszą reaktywność w układach modelowych symulujących warunki hydratyzującego cementu
  osoba realizująca działanie: dr inż. Sylwia Kucharczyk, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 290 zł
   
 • tytuł wniosku: tytuł wniosku: Analiza wpływu siarki i fosforu na wytwarzanie przyrostowe stopów z układu FeNi
  osoba realizująca działanie: dr inż. Sebastian Lech, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 34 100 zł
   
 • tytuł wniosku: Badania możliwości wytwarzania metalicznych pianek syntaktycznych metodą metalurgii proszków
  osoba realizująca działanie: dr inż. Piotr Nikiel, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 46 200 zł
 • tytuł wniosku: Wpływ warunków rynkowych na zmiany strategii i orientacji przedsiębiorczej przedsiębiorstw sektora MŚP
  osoba realizująca działanie: dr Marcin Suder, Wydział Zarządzania
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 48 400 zł
Laureaci poprzednich list rankingowych

***

Celem konkursu MINIATURA było wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wyniósł niemal 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz spełniali pozostałe warunki konkursu.

Stopka