Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Grant MINIATURA 6 – druga lista rankingowa

Grant MINIATURA 6 – druga lista rankingowa

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą listę rankingową konkursu MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na liście znalazło się czworo naukowców z AGH.

 • tytuł wniosku: Czujniki elektrochemiczne o swobodnie modelowanej geometrii receptora na drodze częściowego maskowania powierzchni elektrod
  dr inż. Katarzyna Jedlińska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 39 930 zł
 • tytuł wniosku: Badanie wpływu średnicy dyszy oraz temperatury początkowej metalowej płyty chłodzonej osiowosymetryczną strugą wody na lokalną wartość uzyskiwanego współczynnika wymiany ciepła w warunkach wysokich temperatur
  dr inż. Artur Szajding, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 49 808 zł
 • tytuł wniosku: Badania składu trwałych izotopów węgla w wybranych biomarkerach roślinnych – geochemiczne ślady wczesnego życia na lądzie
  dr inż. Adam Zakrzewski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
  przyznane środki: 31 570 zł

Laureatką pierwszej listy rankingowej opublikowanej 18 maja 2022 r. została dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Na badania wstępne/pilotażowe dotyczące percepcji wizualizacji wielowymiarowych danych o nieruchomościach otrzymała grant w wysokości 15 560 zł.

***

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą wniosków składanych zazwyczaj w ostatnim miesiącu naboru, zwracamy uwagę, aby nie odkładać decyzji o udziału w konkursie MINIATURA na ostatnią chwilę.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 31 lipca 2022 r. do godz. 16.00.

Stopka