Wiedza poparta doświadczeniem - staże i praktyki

W AGH kształcimy specjalistów, których potrzebuje gospodarka oraz rynki pracy. Wiemy to, gdyż współpracujemy z potentatami. W naszej uczelni funkcjonuje wyjątkowe w skali kraju ciało doradcze jakim jest Konwent AGH. Skupiając w swych szeregach ścisłe władze województw oraz menedżerów wiodących przedsiębiorstw, stanowi cenny organ doradczy uczelni, a odbywające się dwa razy w roku obrady Konwentu są platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami. Kontakt AGH ze światem gospodarki i samorządów pozwala nieustannie dostosowywać program nauczania do potrzeb rynku.

 

W AGH zdajemy sobie sprawę, że ćwiczenia praktyczne w formie laboratoriów oraz staży są nieodzownym elementem edukacji przyszłego inżyniera. Programy nauczania w AGH skonstruowane są w taki sposób, aby studenci oprócz tradycyjnej formy kształcenia jaką są wykłady, zrealizowali szereg ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych. Świadomość wymogów kształcenia, stawianych przez przedmioty techniczne w ogromnej mierze opierające się na szerokiej gamie analiz, pomiarów i badań skłania nas do ciągłej modernizacji pracowni, aby te były odpowiednio komfortowe i nowoczesne. AGH może poszczycić się imponującą bazą ponad 800 laboratoriów.

 

Obok zajęć laboratoryjnych na uczelni studenci odbywają praktyki i staże zawodowe w firmach i zakładach. To tam ich dotychczasowa wiedza zostaje zweryfikowana oraz wzbogacona o doświadczenia z prawdziwych linii produkcyjnych i laboratoriów. Gwarantuje to rosnąca liczba podpisanych umów o współpracy z przemysłem. Naszymi partnerami m.in. są Microsoft, Google, Motorola, IBM, Comarch, Delphi, PGNiG, Lotos, Siemens, KGHM, RWE.

 

Najzdolniejsi z naszych studentów mają szansę odbyć prestiżowe staże na najlepszych uczelniach świata.

 

Tym, dla których II stopień studiów to za mało, AGH oferuje pełną gamę studiów podyplomowych.  Tamtejsze zajęcia prowadzi sztab profesjonalistów często będących pracownikami innych firm, a to dlatego, aby uczyć tego co potrzebne i praktyczne w konkretnej dziedzinie.

 

Obok zajęć dydaktycznych uczelnia organizuje panele dyskusyjne z przedstawicielami przemysłu oraz z wybitnymi naukowcami, które są znakomitym miejscem wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych pomiędzy środowiskiem akademickim a specjalistami.