Studia w języku angielskim

W trosce o konkurencyjność naszej oferty edukacyjnej na międzynarodowym rynku edukacyjnym rozwijamy kształcenie w języku angielskim. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększyliśmy liczbę kierunków, które prowadzone są w języku angielskim. Obecnie oferujemy kształcenie na 16 kierunkach prowadzonych w całości w języku angielskim (I i II stopień studiów).


Ponadto w naszej uczelni działa Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych. Obejmuje ona kilkadziesiąt przedmiotów, które co semestr dostępne są dla wszystkich studentów AGH. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim, a studenci w porozumieniu z dziekanami macierzystych wydziałów mogą włączyć je do swojego planu studiów. Program jest pomyślany również, jako oferta edukacyjna dla wszystkich studentów przybywających do AGH w ramach różnych programów wymian międzynarodowych.