Zarządzanie karierą osobistą – Personal branding

Charakterystyka studiów:

Umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, kształtowania ścieżek własnej kariery, budowania przewagi konkurencyjnej wśród pracodawców stają się – w warunkach trudnego rynku pracy – kluczowymi umiejętnościami decydującymi o sukcesie zawodowym. Naszymi wykładowcami są praktycy z kilkuletnim, kilkunastoletnim, a nawet z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, którzy odnieśli znaczący sukces zawodowy.

Studia mają wyłącznie charakter praktyczny i uczą praktycznego wykorzystywania własnych indywidualnych silnych stron i talentów, pozwolą one ukształtować umiejętność profesjonalnego aktywnego „sprzedawania” własnych kwalifikacji. Nie ogranicza się to do nabywania wyłącznie umiejętności interpersonalnych, ale także obejmie budowanie wizerunku w sieci, zawodowy networking itp. Wykształcone umiejętności (wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy) pozwolą także na lepszy start zawodowy również osobom zdecydowanym na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów

 • Diagnoza potencjału marki własnej

·        Trening interpersonalny i poznawczy

·        Warsztat samopoznania – diagnoza osobowości

 • Budowanie ścieżek kariery

·        Budowanie wizerunku osobistego na rynku pracy

·        Symulacja zarządzania firmą – Experience Management (grywalizacja)

·        Zarządzanie rolami w zespole i firmie

 • Marka osobista 2.0 – budowanie wizerunku w sieci

·        Personal Branding – jak zbudować własną silną markę na rynku

·        Kształtowanie wizerunku w sieci: social media, blogi, publikacje

·        Start-up – planowanie ścieżki kariery równoległej w sieci

·        Tworzenie własnych stron www i własnej obecności w sieci

 • Trening zdolności interpersonalnych

·        Autoprezentacja i sztuka prezentacji. Wykorzystanie technik   

         aktorskich w prezentacjach. Zarządzanie własnym głosem i mową

         ciała

 • Work-life balance, efektywność osobista i coaching

·        Zarządzanie relacjami  zawodowymi i osobistymi. Coaching kariery

·        Zarządzanie czasem i priorytetami. Zarządzanie efektywnością

         osobistą

 • Wykłady monograficzne

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę umożliwiającą im zaprojektowanie, przygotowanie i realizację profesjonalnej strategii funkcjonowania siebie jako marki (personal branding).
W szczególności zdobędą umiejętności w trzech kluczowych obszarach:

 • wiedzy i samoświadomości – w zakresie indywidualnego potencjału zawodowego oraz obszarów wchodzących w skład dziedziny personal branding,
 • umiejętności autoprezentacji, budowania sieci kontaktów i relacji – niezbędnych do aktywnego zaistnienia w określonym środowisku zawodowym,
 • kształtowania własnego profesjonalnego wizerunku w sieci – poprzez zbudowanie własnej strony www (jako marki osobistej), obecności w serwisach społecznościowych, blogosferze i in.

Absolwent studiów będzie znał swoją wartość na rynku pracy i swój potencjał zawodowy dzięki wielostronnej informacji zwrotnej – od ekspertów w zakresie rekrutacji, coachów kariery zawodowej, opiekunów i uczestników studiów. Dzięki tej wiedzy nie tylko będą w stanie aktywnie kierować swoim życiem zawodowym, ale również doradzać innym w tym zakresie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2013 r. do VI 2014 r.)

 

Termin zgłoszeń:

Od 17 VI do 30 IX 2013 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie (doc),
 • kwestionariusz (doc),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (ksero),
 • curriculum vitae,
 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

24

 

Miejsce zgłoszeń:

 • poczta tradycyjna na adres: Wydział Humanistyczny AGH – Studia Podyplomowe Personal Branding
  ul. Gramatyka 8a
  30-071 Kraków
 • poczta elektroniczna (wraz z załącznikami) na adres lankosz@poczta.fm lub stojkoff@gmail.com (po przesłaniu wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie)

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Zbigniew Lankosz

Maria Stojkow

 

Opłaty:

4 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się podczas jednego zjazdu w miesiącu. W sobotę zajęcia odbywają się w godz. 10.30–17.30, natomiast w niedzielę w godz. 9.00–16.00.