Wiertnictwo i inżynieria otworowa

Charakterystyka studiów:

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania otworów naftowych oraz zagospodarowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na morskich jednostkach wiertniczych. W trakcie wykładów, ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych słuchacze uzyskają podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki, geoinżynierii, wiertnictwa i inżynierii otworowej, uzupełnioną przez wybrane zagadnienia z ochrony środowiska.

 

Program studiów:

 • Geologia naftowa
 • Szacowanie zasobów i geologiczna obsługa wierceń
 • Geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza
 • Geoinżynieria
 • Mechanika górotworu i zwiercania skał
 • Wiertnictwo naftowe
 • Morskie maszyny i urządzenia wiertnicze
 • Płuczki wiertnicze
 • Awarie i komplikacje wiertnicze
 • Projektowanie otworów naftowych
 • Technologia wierceń
 • Technologia zaczynów uszczelniających
 • Dowiercanie i opróbowanie złóż
 • Rekonstrukcje otworów wiertniczych
 • Morskie maszyny i urządzenia eksploatacyjne
 • Ochrona złóż węglowodorów
 • Zagospodarowanie napowierzchniowe złóż węglowodorów
 • Kontrola otworu i zarządzanie jakością
 • Wiercenie otworów kierunkowych

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów szkół morskich oraz szkół technicznych, pracujących na morskich jednostkach wiertniczych.

Słuchacze studiów uzyskają najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu wiertnictwa i udostępniania złóż węglowodorów.

 

Czas trwania:

2 semestry (1 marca 2019 r. do 28 lutego 2020 r. )

 

Termin zgłoszeń:

do 28 lutego 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie) - skierowanie z zakładu powinno zawierać deklarację dokonania opłaty za studia.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Ilość miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

9 000 zł (studia w Krakowie)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie tygodniowym, tj. od poniedziałku do piątku, poszczególne zjazdy są raz powtarzane.