Transport i eksploatacja terminali LNG

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godz. wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Ich celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu transportu lądowego i morskiego, eksploatacji urządzeń i systemów  odbioru, regazyfikacji, bezpieczeństwa oraz magazynowania – skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

Program studiów:

 • Kriogenika
 • Fizykochemia gazów skroplonych
 • Wymiana i wymienniki ciepła
 • Systemy i urządzenia pomiarowe
 • Materiałoznawstwo
 • Transport morski LNG
 • Technologie budowy i eksploatacji terminali LNG
 • Procesy technologiczne w terminalach i instalacjach LNG
 • Automatyka przemysłowa
 • Transport i sieci przesyłowe gazu
 • Transport lądowy i instalacje satelitarne LNG
 • Zarządzanie bezpieczną eksploatacją terminali LNG
 • Instalacje zasilania gazem LNG i CNG w pojazdach samochodowych
 • Ochrona środowiska

 

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych, pomiarów i automatyki przemysłowej, materiałoznawstwa i wymienników ciepła, transportu LNG zarówno lądowego, jak i morskiego, transportu gazu sieciowego, procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG oraz bezpiecznej eksploatacji terminali LNG.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2017 r. do VI 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 29 IX 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z załącznikiem),
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczone ksero dyplomu,
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman (tel.: 12 617 22 10)

 

Opłaty:

5 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00 i sobota). Jeden zjazd obejmuje 15 godz. (15 x 45 min.).