Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania techniki z elementami wychowania komunikacyjnego na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania techniki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni technicznej i wykorzystania pokazów zjawisk przyrodniczych w procesie nauczania.

 

Program studiów:

Semestr I (30 ECTS):

 • Podstawy fizyki,
 • Laboratorium z fizyki,
 • Elementy matematyki,
 • Podstawy informatyki.

Semestr II (30 ECTS):

 • Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu,
 • Pracownia technik wytwarzania,
 • Podstawy elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki,
 • Dydaktyka techniki,
 • Metodyka zintegrowanego nauczania,
 • Wykorzystanie komputera w nauczaniu.

Semestr III (30 ECTS):

 • Wychowanie komunikacyjne,
 • Materiałoznawstwo,
 • Podstawy techniki,
 • Aktualne problemy w oświacie,
 • Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania,
 • Projektowanie komputerowe CAD,
 • Seminarium dyplomowe.

Praktyka:

 • Praktyka w szkole

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – technika.

 

Czas trwania:

3 semestry (od X 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI 2018  r. do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (druki do pobrania ze strony www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania,
 • 1 zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (nr konta na stronie www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

60

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków

pawilon D-10, pokój 18

 

Osoba przyjmująca zgloszenia:

Grażyna Waluś (tel.: 12 617 29 50, fax: 12 634 00 10, podyplomowe@fis.agh.edu.pl )

 

Opłaty:

3 900 zł – płatne w ratach (semestr I – 1 200 zł + 100 zł /wpisowe, II i III semestr – 1 300 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Całość studiów obejmuje 350 godz. i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr, tzw. wakacyjny). Obejmują one 19 dwudniowych zjazdów (piątek od godz. 14.00, sobota do godz. 17.00).

Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).