Szacowanie nieruchomości

Charakterystyka studiów:

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie wykładów przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, będących specjalistami m.in. z zakresu budownictwa, kosztorysowania, podstaw matematyki, gospodarki nieruchomościami, metodyki wyceny nieruchomości oraz przez osoby spoza wydziału – specjalistów m.in. od zagadnień ekonomicznych, prawnych, rolnych, leśnych oraz interdyscyplinarnych (np. psychologicznych). Około 10% wszystkich zajęć stanowią zajęcia praktyczne w formie seminaryjno-warsztatowej, prowadzone w mniejszych grupach i obejmujących praktyczne przykłady wyceny oraz przygotowanie operatu szacunkowego. Semestr II kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej, zbliżonym w formie do egzaminu państwowego. Egzamin złożony jest z 90 pytań testowych oraz jednego zadania praktycznego. Weryfikacja wiedzy praktycznej odbywa się przez sprawdzenie pisemnej pracy kontrolnej w formie operatu szacunkowego.

 

Program studiów:

  • Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)
  • Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)
  • Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)
  • Rzeczoznawca majątkowy (114 godz.)
  • Seminarium dyplomowe i egzamin (22 godz.)

Program studiów obejmuje minimum programowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Rozwoju.

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów jest skierowana do osób pragnących zdobyć państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, do urzędników państwowych i samorządowych oraz do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień, związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami.

Studia przygotowują (po odbyciu praktyki zawodowej u uprawnionego rzeczoznawcy) do egzaminu państwowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Wykładowcy, będący jednocześnie rzeczoznawcami majątkowymi, przyjmują chętnych słuchaczy do odbycia praktyki zawodowej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 25 VI do 28 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia,
  • wypełniony kwestionariusz oraz podanie w formie pisemnej, według wzoru podanego na stronie internetowej: www.geomatyka.agh.edu.pl/wycena.
  • dowód wpłaty opłaty za I semestr, w wysokości 1750 zł (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia)

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

100

 

Miejsce zgłoszeń:

Rekrutacja stacjonarna w dniach 9-12 lipca 2018 r.

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4

 

Rekrutacja drogą elektroniczną

 

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr inż. Izabela Basista, mgr inż. Agnieszka Ligas

 

Opłaty:

3 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą się odbywać podczas weekendów (soboty i niedziele), średnio co dwa tygodnie w godz. ok. 10.00 do ok. 17.00.