Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji

Charakterystyka studiów:

Studia są adresowane do dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób zainteresowanych skutecznym budowaniem kariery zawodowej. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci wszystkich szkół wyższych.

Słuchacze po ukończeniu studiów będą posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, skutecznego komunikowania, asertywności, argumentowania, motywowania, autoprezentacji, organizowania własnej kariery zawodowej. Zdobyta wiedza będzie stanowiła element kompetencji psychologicznych związanych z kierowaniem zespołem, rozwiązywaniem konfliktów, skutecznym komunikowaniem.

 

Program studiów:

Psychologia kierowania:

· Psychologia kierowania (10 godz. wykładów, 10 godz. warsztatów)

· Przywództwo (20 godz. warsztatów)

· Budowanie zespołu (10 godz. warsztatów)

· Psychologia biznesu (10 godzin warsztatów)

 

Negocjacje:

· Negocjacje, mediacja, manipulacja (10 godz. wykładów),

· Psychologia negocjacji (30 godz. warsztatów).

 

Komunikacja:

· Komunikacja interpersonalna (5 godz. wykładów i 5 godz. warsztatów),

 

Rozwój możliwości własnych na współczesnym polskim rynku pracy:

· Samopoznanie i autoprezentacja (20 godz. warsztatów),

· Kreatywność w pracy zawodowej (10 godz. warsztatów).

 

Przedmioty uzupełniające:

· Integracja grupy (10 godz. warsztatów)

· Asertywność (5 godz. warsztatów)

· Metody i techniki Public Relations (5 godz. wykładów i 10 godz. warsztatów)

· Praca dyplomowa (15 godz. seminarium)

· Psychopatologia (10 godz. wykładów)

Łącznie 50 godz. wykładów i 145 godz. warsztatów.

 

Sylwetka absolwenta:

Menedżer, który posiada wiedzę psychologiczną, ma podstawy ku temu, by odnieść znaczący sukces zawodowy i społeczny w sposób niekolidujący z interesami jego rodziny oraz osobistymi zainteresowaniami pozazawodowymi.

Chcemy pomóc osobom na kierowniczych stanowiskach lub pragnących je zdobyć zastosować osiągnięcia współczesnej psychologii w codziennych działaniach. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności na temat kierowania, negocjowania, komunikowania, argumentowania, motywowania i bronienia się przed manipulacją. Przekazywana wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o swoje interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych.

Studia te dają, więc możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i życiu codziennym.

 

Czas trwania:

2 semestry (od 27 X 2018 r. do V 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 7 V do 25 X 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie (druk do pobrania ze strony internetowej studiów),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Szczegółowe informacje i pliki do ściągnięcia są dostępne na stronie: wh.agh.edu.pl

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

54

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Humanistyczny

ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

pawilon D-13, pokój 102 lub 3

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011,)

Zbigniew Lankosz (tel. 12 617 43 80).

 

Opłaty:

3 950 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w dniach 21 – 22 X,  25 – 26 XI,  9 – 10 XII, 13 – 14 I,  3 – 4 II, 3 – 4 III, 17 – 18 III, 7 – 8 IV, 21 – 22 IV, 12 – 13 V

 

LISTA WYKŁADOWCÓW:

  • dr Andrzej Augustynek, psycholog, psychoterapeuta – AGH;
  • dr Łucja Kapralska, socjolog – AGH;
  • dr Ewa Matłosz–Mamak, psycholog, trener psychoterapii – AWF;
  • dr Piotr Wiroński – filolog polski, trener zarządzania – Stowarzyszenie Matrix;
  • mgr Dorota Tomaszewska, pedagog, psychoterapeuta, właściciel firmy szkoleniowej Eikon
  • mgr Karolina Pasiut - aktor