Nowoczesna grafika komputerowa

Charakterystyka studiów:

Podstawą studiów jest nowoczesne oraz zaawansowane sprzętowo Laboratorium Grafiki Komputerowej AGH oraz wyspecjalizowana kadra naukowa, podnosząca swoje kwalifikacje podczas prowadzenia od lat dydaktyki na specjalności Grafika Komputerowa, kierunku Informatyka (studia magisterskie), część zajęć gościnnie prowadzą także specjaliści zatrudnieni w przemyśle. Studia podyplomowe realizowane są na dwóch poziomach zaawansowania: Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków (poziom podstawowy) dla absolwentów dowolnego kierunku studiów oraz Zaawansowana Grafika Komputerowa (poziom zaawansowany), w którym mogą uczestniczyć osoby o wykształceniu informatycznym oraz osoby, które odbyły wcześniej studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków. Program studiów Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków obejmuje prezentację „Pięciu twarzy Grafiki Komputerowej“ tj.: wektorową oraz bitmapową grafikę publikacyjną 2D, naukę podstaw programowania w grafice, wprowadzenie do grafiki 3D (Softimage oraz Catia 5) oraz animacji w 2D i 3D, dodatkowo realizowany jest przedmiot Estetyka kształtu omawiający zagadnienia artystycznego projektowania z wykorzystaniem komputerów. Na poziomie zaawansowanym uczestnicy koncentrują się na przyswajaniu zaawansowanych technik grafiki, rozwijają swoje umiejętności programowania grafiki oraz kontynuują rozwój praktycznej wiedzy na temat grafiki. Poziom ten zawiera wykład dotyczący teorii grafiki. Program studiów zakłada realizację samodzielnych projektów tak aby absolwent oprócz dyplomu renomowanej uczelni jaką jest AGH, zabierał ze sobą portfolio projektów, które zrobił i które będzie mógł pokazać, np. starając się o prace. Struktura studiów odzwierciedla to podejście. Każdy z poziomów trwa 2 semestry, podczas których odbywają się intensywne zajęcia laboratoryjne oraz projektowe, tak aby każdy uczestnik praktycznie mógł zweryfikować swoją wiedzę, zaliczenie wszystkich projektów warunkuje uzyskanie zaliczenia z poszczególnych przedmiotów. Przedmioty oferowanych studiów mają pokryć maksimum obszaru dzisiejszej nowoczesnej grafiki komputerowej.

 

Program studiów:

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków

 • Grafika 3D - wprowadzenie do programu Softimage – laboratorium
 • Ilustracyjna grafika 2D i obróbka fotografii – laboratorium
 • Programowanie stron WWW – laboratorium
 • Projekt z animowanej grafiki 3D
 • Projekt z grafiki 2D
 • Projekt z programowania stron WWW
 • Estetyka kształtu – wykład multimedialny
 • Projekt z programowania gier komputerowych
 • Projekt z programowania w grafice
 • Wprowadzenie do programowania gier komputerowych – laboratorium
 • Wprowadzenie do programowania w grafice z wykorzystaniem C i OpenGL – laboratorium
 • Wprowadzenie do programu Catia 5 – wykład multimedialny

Zaawansowana Grafika Komputerowa

 • Teoria grafiki komputerowej – wykład
 • Nowoczesna grafika komputerowa w systemie Softimage – laboratorium
 • Programowanie wirtualnej rzeczywistości z zastosowaniem języka VRML – laboratorium
 • Techniki programowania stron www – laboratorium
 • Programowanie gier komputerowych – laboratorium
 • Techniki programowania w OpenGL – laboratorium
 • Pracownie projektowe z powyższych przedmiotów

 

Sylwetka absolwenta:

Grafika komputerowa staje się powoli jedną z głównych dróg wykorzystania ogólnie rozumianego komputera (w tym także współczesnych tabletów i smartfonów). Gwałtownie zwiększają się moc obliczeniowa procesorów, rozmiar i rozdzielczość monitora, moc karty graficznej (nawet w nisko-budżetowych komputerach typu PC, laptopach oraz tabletach i smartfonach) tworzy doskonałe środowisko dla nowoczesnej grafiki komputerowej. Obserwujemy gwałtowne rozpowszechnienie się komputerów w firmach, domu, szkołach średnich i podstawowych, co powoduje, że grafika komputerowa staje się podstawowa drogą ich wykorzystania: jako tzw. graficzny pulpit, w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry 3D), dydaktyce i edukacji oraz wreszcie w pracy zawodowej (systemy CAD, CAM, CAE). Wiele systemów oprogramowania do tworzenia nowoczesnej grafiki adresowanych jest już nie tylko do „zawodowego informatyka”, ale do zwykłego użytkownika komputera.

Studia podyplomowe są adresowane do tych wszystkich, którzy pragną:

 • poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie teorii i praktyki nowoczesnej ilustracyjnej i animowanej grafiki 2D i 3D,
 • nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do zagadnień wizualizacji i symulacji procesów różnego typu: np. inżynierskiego, architektonicznego medycznego, planistycznego,
 • wykorzystać grafikę komputerową, jako nową formę prezentacji i sprzedaży produktów, które są produkowane,
 • poprzez grafikę komputerową różnych typów wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych,
 • wykorzystywać zaawansowaną grafikę dla potrzeb tworzenia stron www,
 • wykorzystywać grafikę komputerową w procesach edukacyjnych.

 

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków

Studia mogą podjąć absolwenci dowolnego kierunku studiów posiadający dyplom ukończenia studiów minimum licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, interesujące się grafiką komputerową. Wymagana jest sprawność w posługiwaniu się komputerem. Nie jest wymagana umiejętność programowania, ponieważ będzie ona także (oprócz grafiki komputerowej) przedmiotem procesu kształcenia na studiach podyplomowych Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków. Absolwent studiów Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-informatyków będzie legitymował się umiejętnościami w zakresie stosowania nowoczesnych systemów tworzenia grafiki w zakresie:

 • Grafika ilustracyjna 2D – wektorowa, bitmapowa oraz obróbka fotografii
 • Animowana Grafika 3D (Softimage)
 • Tworzenie stron WWW
 • Umiejętności pisania w języku C prostych aplikacji graficznych (OpenGL)
 • Znajomość podstaw budowy gier i umiejętność pisania prostych graficznych aplikacji przy wykorzystaniu języka Java
 • Podstawy oprogramowania typu CAD – Catia 5
 • Zagadnienia estetyki w grafice komputerowej

Zaawansowana Grafika Komputerowa

Studia mogą podjąć osoby, które ukończyły inżynierskie, licencjackie lub magisterskie studia o charakterze informatycznym, umiejące samodzielnie programować w języku C oraz Java. Osoby nie posiadające wykształcenia informatycznego mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli wykażą, że inną drogą nabyły biegłość w programowaniu w językach C oraz Java, wymagania te spełniają też osoby, które ukończyły studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków.

Po ukończeniu studiów Zaawansowana Grafika Komputerowa, absolwent będzie dysponować bardzo szeroką  wiedzą na temat grafiki komputerowej, a co najważniejsze absolwent ma być zdolny do samodzielnego używania pakietów ilustracyjnych (np. CorelDraw), programów dla grafiki komputerowej 3D na poziomie profesjonalnych systemów 3D (Softimage), na niskim tzw. asemblerowym poziomie (OpenGL), tworzenia gier wykorzystujących język Java (Java3D) oraz na poziomie języka stron WWW, włączając w to animacje np. przy użyciu Adobe Flash. Przy odpowiednim nakładzie pracy własnej absolwent powinien po ukończeniu studiów Zaawansowana Grafika Komputerowa być bliski osiągnięcia poziomu profesjonalisty w grafice komputerowej.

 

Czas trwania:

2 semestry (studia rozpoczynają się dwukrotnie w ciągu roku w marcu oraz w październiku; edycja wiosenna trwa od marca do końca lutego, edycja jesienna trwa od października do końca września)

 

Termin zgłoszeń:

nabór ciągły (edycja wiosenna do 30 marca, edycja jesienna do 30 października)

 

 

Wymagane dokumenty:

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/mgr),
 • wypełnienie i złożenie kwestionariusza osobowego,
 • dokonanie wpłaty (potwierdzone dowodem wpłaty).

 

Zaawansowana Grafika Komputerowa

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/mgr) o profilu związanym z informatyką, dających umiejętności programowania w języku C oraz Java lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków,
 • wypełnienie i złożenie kwestionariusza osobowego,
 • dokonanie wpłaty (potwierdzone dowodem wpłaty).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-1, pokój 310, III piętro (p. Barbara Leśniak)

pawilon C-2, pokój 406, IV piętro (p. Katarzyna Konopacka)

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Barbara Leśniak (barbaral@agh.edu.pl, tel.: 12 634 15 68)

Katarzyna Konopacka (klk@agh.edu.pl, tel.: 12 617 49 54)

 

Opłaty:

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków – 3200 zł

Zaawansowana Grafika Komputerowa – 4600 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone w trybie zjazdów sobota-niedziela (5-7 zjazdów w semestrze co ok. 2–3 tygodnie), zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30, a kończą o 14.00.