Marketing internetowy

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy z oraz umiejętności praktycznych z zakresu marketingu internetowego. Szczególny nacisk zostanie położony na budowaniu kontaktu studentów ze specjalistami branży internetowej i podnoszenie umiejętności z zakresu kreowania kampanii marketingowych w sieci. Ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin na co dzień realizujących kampanie internetowe.

 

Program studiów:

 • Badania social media
 • Budowanie marki w internecie
 • Content marketing
 • Copywriting
 • E-marketing w marketingu B2B
 • Email marketing
 • Google Analytics
 • Growth hacking marketing
 • Influenecer marketing
 • Kampanie reklamowe w social media
 • Komunikacja marki w social media
 • Marketing automation
 • Marketing internetowy w praktyce na przykładach polskich firm
 • Monitoring internetu
 • Prawo autorskie w internecie
 • Programmatic buying
 • Psychologia konsumenta
 • SEO/SEM
 • Strategia komunikacji marki
 • Sztuczna inteligencja w e-commerce
 • Trendy w marketingu internetowym
 • Video marketing
 • Webwriting
 • Wprowadzenie do marketingu internetowego
 • Zrozumieć social media

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę umożliwiającą im zaprojektowanie, przygotowanie i realizację profesjonalnej strategii obecności marki w sieci. Będą w stanie dobrać narzędzia do zaplanowanych celów marketingowych i zrealizować kampanie. Rozwiną swoją kreatywność i umiejętności niezbędne do prowadzenie biznesu w Internecie. Prócz wiedzy z zakresu marketingu absolwenci nauczą się efektywnie pracować w grupie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych oraz poznają tajniki wyszukiwania informacji w sieci. Zdobyte umiejętności w zakresie prowadzenia badań internetowych pozwolą absolwentom sprawnie i kompleksowo rozumieć społeczności w Internecie zarówno pod względem analizy socjologicznej jak również na poziomie doboru grupy docelowej dla określonych usług internetowych.

Przyjaźnie omówione najnowsze technologie webowe sprawią, że niezależnie od rodzaju dotychczasowego wykształcenia uczestnika studiów, będzie on w stanie łatwo poruszać się w nowoczesnych rozwiązaniach, znać ich określone zalety i wady zarówno pod kątem opłacalności ekonomicznej jak również odpowiedniego ich doboru w zależności od projektu czy też działań marketingowych. Znajomość narzędzi i trendów związanych z email i mobile marketingiem udoskonali warsztat absolwentów w działaniach z zakresu alternatywnych, często najbardziej opłacalnych form promocji i reklamy w Internecie. Umiejętność tworzenia interfejsów aplikacji i serwisów internetowych, przygotowania funkcjonalności narzędzi internetowych, pozwoli uczestnikom studiów w łatwy sposób rozumieć zasady i standardy stosowane podczas tworzenia narzędzi i projektów internetowych.


Praktyczna wiedza dotycząca zarządzania projektem internetowym wraz z wiedzą z zakresu prawa w Internecie pozwoli absolwentom na nieskrępowaną aktywność w wielu interesujących przedsięwzięciach interaktywnych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 15 IX 2018 r. lub do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

do pobrania na stronie: marketinginternetowy.agh.edu.pl

 • podanie,
 • kwestionariusz,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów.
 • w przypadku rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć zwracamy w pełni wpłaconą kwotę.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

36

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Humanistyczny

ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków (pokój 3)

lub

pocztą elektroniczną (wraz z załącznikami) na adres kaleszcz@agh.edu.pl i chromik@agh.edu.pl . Po przesłaniu wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie.

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec (tel.12 617 42 51, chromik@agh.edu.pl)

Z kopią do:

Katarzyna Leszczyńska (Tel. 508 078 632, kaleszcz@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

4000 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2000 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – średnio 8 godz. dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut).