Górnictwo otworowe złóż węglowodorów

Charakterystyka studiów:

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania otworów naftowych oraz zagospodarowania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

W trakcie wykładów, ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych słuchacze uzyskują podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki, geoinżynierii, wiertnictwa i eksploatacji złóż, uzupełnioną przez wybrane zagadnienia z ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego oraz BHP.

 

Program studiów:

 • Geologia naftowa
 • Hydrogeologia naftowa
 • Geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza
 • Geoinżynieria
 • Mechanika górotworu i zwiercania skał
 • Wiertnictwo naftowe
 • Inżynieria złożowa
 • Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Technologia przeróbki ropy naftowej
 • Projektowanie otworów naftowych
 • Zagospodarowanie napowierzchniowe złóż węglowodorów
 • Przygotowanie węglowodorów do transportu
 • Magazynowanie węglowodorów
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja rurociągów
 • Technologia płynów wiertniczych
 • Maszyny i urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne
 • Ochrona złóż węglowodorów
 • Prawo geologiczne i górnicze

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów kierunków studiów: górnictwo i geologia, inżynieria środowiska, budownictwo, automatyka i telekomunikacja, a także do pracowników firm zajmujących się poszukiwaniem, eksploatacją i dystrybucją węglowodorów.

Słuchacze studiów uzyskają najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu wiertnictwa, eksploatacji i dystrybucji węglowodorów. Ponadto będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonania analiz, projektów, ćwiczeń, umożliwiających im, jeszcze w trakcie trwania studiów, sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do IX 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 31 X 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (odpis),
 • podanie o przyjęcie na studia do Dziekana Wydziału wraz ze zobowiązaniem się do pokrycia kosztów,
 • kwestionariusz osobowy.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój104

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 100 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywać się będą zazwyczaj dwa razy w miesiącu: piątek po południu, sobota cały dzień, niedziela do południa.