Geoenergetyka i geoinżynieria

Charakterystyka studiów:

Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania, udostępniania, eksploatacji, transportu, magazynowania i wykorzystania energii cieplnej Ziemi. Zakres studiów obejmuje techniki i technologie realizacji prac geologicznych umożliwiających poszukiwanie, udostępnianie, eksploatację i magazynowanie ciepła. Ciepło Ziemi rozumiane jest jako ciepło zawarte w wodach termalnych i w skałach górotworu. Celem jest więc zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wiążącymi się z geotermią, z technikami wiertniczymi i geoinżynieryjnymi, stosowanymi przy wykorzystywaniu bezpośrednim energii geotermalnej oraz za pośrednictwem pomp ciepła.

 

Program studiów:

Program studiów podyplomowych obejmuje informacje podstawowe z dziedziny wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, ciepłownictwa, hydrogeologii, termodynamiki, zagadnień prawnych oraz ekonomii i zarządzania środowiskiem.

W zakresie tematycznym znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe, takie jak termiczne właściwości skał, pompy ciepła, płyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze i geoinżynieryjne oraz eksploatacja wód.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla osób po studiach wyższych technicznych, zatrudnionych w przemyśle, w poszukiwaniach i udostępnianiu surowców, jak i geotechnice, budownictwie, ciepłownictwie i wiertnictwie. Szczególnie dotyczą osób zajmujących się wykonywaniem projektów i instalacji grzewczych i grzewczo-chłodniczych oraz wykonywaniem prac geologicznych i ziemnych związanych z pozyskiwaniem ciepła Ziemi.

Kandydatami mogą być również absolwenci studiów wyższych, pragnący przekwalifikować się do pracy w geotermii.

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu geoenergetyki oraz geoinżynieryjnych i wiertniczych metod, mających głównie na celu udostępnianie i wykorzystanie ciepła Ziemi.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do IX 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 11 VI do 28 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze zobowiązaniem się do pokrycia kosztów,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie), zawierające deklarację dokonania opłaty za studia.

 

Tryb zgłoszeń:

złożenie wymaganych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Liczba miejsc:

25

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Anna Bieda

tel.: 507 841 035

bieda@agh.edu.pl

 

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 800 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.00–20.00 i niedziela do godz. 13.00). Planowanych jest sześć–siedem zjazdów (weekendów) w semestrze.