Energetyka cieplna

Charakterystyka studiów:

Studia mają na celu poszerzenie wiedzy z przedmiotów podstawowych - m.in. termodynamiki, spalania, wymiany ciepła, mechaniki płynów, ogólnotechnicznych - m.in. maszyn przepływowych, eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych, układów regulacji cyfrowej, energetyki jądrowej oraz specjalnościowych - m.in. konstrukcji i eksploatacji kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, sieci cieplnych, kontroli procesów cieplnych w siłowniach parowych, technologii proekologicznych w energetyce, odnawialnych źródeł energii, rynku energii.

 

Program studiów:

 • Konstrukcja, eksploatacja i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych;
 • Konstrukcja oraz eksploatacja kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych;
 • Bilansowanie elektrowni i elektrociepłowni;
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. Audyt energetyczny;
 • Technologie proekologiczne w energetyce;
 • Odnawialne źródła energii. Energetyka jądrowa;
 • Zarządzanie w energetyce. Rynek energii;
 • Układy regulacji cyfrowej.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych pracujących w sektorze energetycznym lub w zakładach przemysłowych, gdzie wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna, w biurach konstrukcyjnych maszyn i urządzeń energetycznych, w miejskich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Zapewniają one rozszerzenie wiedzy z zakresu termodynamiki, spalania, wymiany ciepła, bilansowania procesów cieplnych, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, najnowszych technologii energetycznych krajowych i zagranicznych, rynku energii.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do IX 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 10 X 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń, przesłanie dokumentów pocztą lub e-mailem

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-3, pokój 201

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Bronisława Odziewa

tel.: 12 617 31 06

kom.: 600 498 830

odziewa@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty po 10 godz. w każdy dzień (7 zjazdów w każdym semestrze).

Dodatkowo dla chętnych przewidziana jest praktyka zagraniczna.