Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Elektronika stosowana– projektowanie, programowanie, aplikacje przeznaczone są w pierwszej kolejności dla:

·         nauczycieli kształcących w zawodzie technik elektronik, pragnących uaktualniać swoją wiedzę z dziedziny elektroniki w celu nabycia umiejętności nauczania przedmiotu Elektronika.

·         absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia o kierunkach Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektrotechnika pragnący uaktualniać swoją wiedzę z zakresu elektroniki.

Omawiane zagadnienia stanowią całościowy przegląd praktycznych zastosowań współczesnej elektroniki. Prezentowane są techniki analogowe i cyfrowe, układy wysokiej częstotliwości, techniki sieciowe, mikroprocesory, sterowniki, miernictwo elektroniczne, wspomaganie komputerowe oraz wybrane aplikacje. Realizowana jest również problematyka dotycząca dydaktyki elektroniki. Dla specjalności przemysłowej studia trwają dwa semestry po 120 godz., dla specjalności nauczycielskiej trzy semestry, w tym pierwsze dwa po 120 godz. oraz trzeci - 120 godz. (w tym  60 godz. praktyki zawodowej).

W przypadku absolwentów studiów wyższych, o kierunku innym niż Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektrotechnika,  rekrutacja będzie przebiegać w oparciu o egzamin wstępny, w formie testu, obejmujący podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki.

 

Program studiów:

Semestry I i II obejmują następujące przedmioty:

·         Systemy i sieci telekomunikacyjne

·         Programowanie w językach wysokiego poziomu

·         Komputerowe systemy wspomagania projektowania

·         Wybrane elementy i układy elektroniczne

·         Programowalne układy logiczne

·         Technika mikroprocesorowa

·         Sieci komputerowe

·         Techniki bezprzewodowe

·         Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w praktyce

Semestr III obejmuje:

·         Aplikacje mikrokontrolerów jednoukładowych

·         Nowoczesne metody prowadzenia zajęć laboratoryjnych

·         Wybrane problemy z metodyki prowadzenia zajęć

 

Sylwetka absolwenta:

 

Absolwenci  studiów podyplomowych nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do projektowania oraz wytwarzania układów, urządzeń i systemów elektronicznych. Potrafią używać nowoczesne programy komputerowe do wspomagania projektowania układów elektronicznych, projektować aplikacje mikroprocesorów i mikrokontrolerów jednoukładowych, oprogramować je w assemblerze i w językach wyższego poziomu. Potrafią posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie układów logicznych oraz zaprogramować programowalne układy logiczne. Znają zagadnienia związane z sieciami komputerowymi, osprzętem sieciowym, bezprzewodowymi systemami przesyłania informacji. Potrafią obsługiwać programy symulacyjne używane w elektronice oraz posługiwać się nowoczesnym wyposażeniem pracowni elektronicznych. Znają zagadnienia związane z metodyką prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych. Potrafią samodzielnie opracowywać pomoce naukowe oraz instrukcje do ćwiczeń w pracowniach.

 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2019 r. do VI 2020 r.) lub 3 semestry (od X 2019 r. do II 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 12 VI do 15 IX 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych z elektroniki lub dziedzin pokrewnych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

12 – specjalność przemysłowa (2 semestry),

12 – specjalność nauczycielska (3 semestry).

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Elektroniki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Jacek Ostrowski

tel.: 12 617 30 12

ostrowsk@agh.edu.pl

 

Opłaty:

1900 zł za każdy semestr

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele (ok. 6-7 w semestrze).