Dokumenty dotyczące studiów podyplomowych

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 (dotyczą również organizacji studiów podyplomowych)
Szczegółowe wytyczne w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji procesu kształcenia na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia realizowanych w roku akademickiego 2019/2020.

 

Nowy Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący wszystkich uczestników, którzy rozpoczęli studia podyplomowe po 22 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora AGH z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Dokumenty obowiązujące organizatorów studiów podyplomowych, które zostały uruchomione po 14 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr 73/2019 Rektora AGH z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Formularze do pobrania:

 

Wytyczne ws. przyjęcia na studia podyplomowe osób niebędących obywatelami polskimi
Dokumenty obowiązujące studia podyplomowe uruchomione przed 14 listopada 2019 r.