User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika

Charakterystyka studiów:
Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników końcowych. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne także dla małych zespołów projektowych, typowych dla start-upów. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z agile i w zgodzie ze wszystkimi interesariuszami projektu.


Program studiów:
Blok 1

 • Wprowadzenie do User Experience Design (Wprowadzenie do projektowania doświadczeń użytkownika)
 • Lean product management (Zwinne zarządzenie projektem)
 • Komunikacja i zarządzanie w projekcie
 • Kultura UX w organizacji (Kultura zorientowana na doświadczenia użytkownika w organizacji)
 • UX w implementacji (Uwzględnianie doświadczeń użytkownika w organizacji)
 • Visual thinking (Myślenie wizualne)
 • Technologia i społeczeństwo


Blok 2

 • Badania UX (Badania doświadczeń użytkownika)
 • Analiza danych jakościowych
 • Strategia UX (Strategia projektowania doświadczeń użytkownika)
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Warsztaty projektowe
 • Konsultacje projektowe eksperta etapu


Blok 3

 • Wzorce i systemy projektowe
 • Psychologia poznawcza dla projektantów
 • Inżynieria użyteczności i dostępność
 • Modelowanie
 • Projektowanie treści
 • Szkicowanie rozwiązań
 • Design Thinking (Myślenie projektowe)
 • Interakcja w nowych technologiach
 • Projektowanie graficzne i trendy w GUI (Projektowanie graficzne i trendy w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika)
 • Prototypowanie
 • Konsultacje projektowe eksperta etapu


Blok 4

 • Badania ilościowe w UX
 • Jakościowa ewaluacja UX (Jakościowa ewaluacja doświadczeń użytkownika)
 • Prezentacja i krytyka designu
 • Konsultacje projektowe eksperta etapu


Sylwetka absolwenta:

Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy: projektanta i kierownika produktu, pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując, że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.


Czas trwania:

2 semestry (od IX 2018 r. do VI 2019 r.)


Termin zgłoszeń:

 

Dokładna data rozpoczęcia naboru zostanie opublikowana na stronie   ux.agh.edu.pl/  (zgłoszenia należy przesyłać w wersji elektronicznej)

 


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • podanie,
 • dowód wpłaty (po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę osób przyjętych na kierunek) .


Tryb zgłoszeń:
decyduje na kolejność nadesłanych zgłoszeń


Liczba miejsc:
32


Miejsce zgłoszeń:
mailem na adres: stojkow@agh.edu.pl


Osoby przyjmujące zgłoszenia:
dr Maria Stojkow

tel.: 12 617 42 61

stojkow@agh.edu.pl


Opłaty:
7000 zł

 

Więcej informacji:

http://wh.agh.edu.pl/ux/