Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: 

nauk technicznych, nauk o materiałach półprzewodnikowych, a także z zakresu budowy i projektowania urządzeń mikroelektronicznych (mikroprocesorów, układów programowalnych, specjalizowanych układów scalonych), projektowania i programowania systemów wbudowanych, oraz systemów kontrolno-pomiarowych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

Projektowania VLSI i systemów elektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej, zaawansowanych technik projektowania i programowania systemów wbudowanych, aplikacji wielowątkowych i systemów rekonfigurowalnych, teorii sygnałów i optymalizacji w praktycznych aplikacjach. 

Absolwent potrafi:

  • zaprojektować i przetestować system złożony z gotowych elementów mikroelektronicznych,
  • zaprojektować prosty analogowy/cyfrowy układ scalony (np. mikroprocesor) o zadanych parametrach,
  • napisać program na układ rekonfigurowany,
  • napisać oprogramowanie dla systemu wbudowanego,
  • zaprojektować i zaprogramować system kontrolno-pomiarowy,
  • posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem wspomagającym realizację wymienionych punktów.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz 4 tygodnie w czasie przerwy letniej po 1 semestrze studiów stacjonarnych II stopnia. Zakres praktyk obejmuje praktyczne aspekty projektowania i testowania różnego rodzaju urządzeń mikroelektronicznych. 

 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Centrum Badawcze ABB, Delphi Poland, Motorola Solutions, Nokia Networks, Woodward Poland.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować jako: projektanci mikrosystemów i układów scalonych, projektanci/programiści u producentów aparatury pomiarowej i medycznej, inżynierowie elektronicy u producentów elektroniki samochodowej, programiści systemów wbudowanych, pracownicy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, projektanci systemów kontrolno-pomiarowych.

Miejsca pracy

przemysł elektroniczny, zakłady elektroniki samochodowej, producenci aparatury medycznej, firmy projektujące i testujące urządzenia mikroelektroniczne oraz układy scalone, firmy projektujące oprogramowanie dla urządzeń mikroelektronicznych.

 

Więcej informacji: strona kierunku MTM