Informatyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: 

podstaw informatyki obejmujących między innymi algorytmikę, badania operacyjne, inżynierię oprogramowania, lingwistykę formalną, oraz zastosowań informatyki w wytwarzaniu i projektowaniu oprogramowania, grafice komputerowej, systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Ponadto absolwent kierunku informatyka legitymuje się dobrą znajomością podstaw matematyki w tym algebry liniowej, analizy matematycznej oraz matematyki dyskretnej uzupełnionych o zbiór podstawowych informacji z zakresu fizyki.

Absolwent potrafi

 • projektować oprogramowanie wykorzystując narzędzia OOA i OOD,
 • tworzyć oprogramowanie wykorzystując proceduralne, obiektowe oraz funkcyjne języki programowania (np. C, C++, Java, Swift, C#, Erlang),
 • wykorzystywać współcześnie używane środowiska służące do tworzenia oprogramowania takie jak np. MS VisualStudio, Eclipse, NetBeans, InelliJ IDEA,
 • posługiwać się najnowszymi technologiami informatycznymi oraz pakietami bibliotecznymi,
 • modelować bazy danych, tworzyć rozwiązania wykorzystujące język SQL,
 • projektować i wytwarzać oprogramowanie WWW,
 • projektować i utrzymywać infrastrukturę sieciową,
 • tworzyć zaawansowaną grafikę komputerową 2D i 3D,
 • pracować w zespole, a także zarządzać zespołami w przedsiębiorstwach z branży IT, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania,
 • samodzielnie podejmować i rozwiązywać problemy badawcze,
 • projektować i wytwarzać oprogramowanie do celów naukowych. 

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod i narzędzi wytwarzania oprogramowania, organizacji i kierowania zespołem programistów 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Siemens, Sabre Polska, IBM Polska, KGHM Polska Miedź, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polski Holding Obronny.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować jako: programiści C, C++, Java, programiści baz danych, programiści WWW, administratorzy sieci komputerowych, administratorzy baz danych, architekci oprogramowania, analitycy biznesowi, analitycy systemowi, graficy komputerowi, menadżerowie wszystkich szczebli w działach IT przedsiębiorstw, konsultanci IT, kadra naukowo-dydaktyczna uczelni wyższej.

Miejsca pracy

przedsiębiorstwa z branży IT oraz posiadające dział IT. Przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej, wydobywczej, transportowej, usług oraz rynków finansowych, usług IT dla ludności, firmy wytwarzające oprogramowanie na urządzenia mobilne, produkujące gry komputerowe, tworzące zaawansowaną grafikę 2D i 3D, oferujące rozwiązania sieciowe, biura i zakłady projektowania oraz wytwarzania automatyki, szkoły oraz uczelnie wyższe, jednostki administracji publicznej, administracja państwowa.