Informatyka Społeczna

Wydział Humanistyczny

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu: 

 • nauk społecznych (socjologia, psychologia) i humanistycznych (kulturoznawstwo, filozofia) oraz informatyki,
 • pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne,
 • wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction,
 • funkcjonowania mózgu człowieka w środowisku nowych technologii oraz poznawczego przetwarzania informacji.

Absolwent potrafi:

 • korzystać z zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis),
 • projektować produkty interaktywne w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych,
 • analizować interfejsy i produkty interaktywne pod kątem ich użyteczności.

Praktyki

Praktyki realizowane są podczas 6 semestru studiów i trwają trzy miesiące. Dotyczą zagadnień związanych z data mining lub user experience design. Zadania wykonywane przez studentów w ramach praktyk obejmować będą m.in.: zbieranie wymagań dotyczących aplikacji, systemu, witryny internetowej, projektowanie makiet UX, zorientowane na użytkownika projektowanie graficzne, testy użyteczności, pozyskiwanie danych źródłowych (komputerowa ekstrakcja, wykorzystanie agregatorów), analizę, modelowanie i wizualizację danych. 

 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą: Brand-24, Synerise, Opcom, IAB Polska, IBM BTO Business Consulting Services, Microsoft, Krakowski Park Technologiczny. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • ad traffic manager, 
 • analityk compliance, 
 • analityk systemów komputerowych, 
 • brand manager, 
 • broker informacji, 
 • content manager, 
 • copywriter, 
 • data analyst, 
 • e-commerce manager, 
 • graphics designer, 
 • information architect, 
 • innovation designer, 
 • new media designer, 
 • product owner, 
 • seo specialist, 
 • social media manager, 
 • software developer, 
 • specjalista ds. marketingu internetowego, 
 • specjalista ds. użyteczności, 
 • strategy planner, 
 • traffic manager, 
 • trendsetter, 
 • user experience designer, 
 • user interface developer, 
 • webmaster.

Miejsca pracy: 

 • firmy zajmujące się badaniami rynku, 
 • agencje marketingu elektronicznego,
 • usługi IT, 
 • sektor ICT, 
 • telekomunikacja, 
 • bankowość, 
 • E-commerce, 
 • media,
 • firmy zajmujące się big data.

  

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Humanistycznego.