Elektronika

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki, elektrotechniki, ekonomii, przedsiębiorczości oraz języka obcego będącej podstawą przedmiotów kierunkowych,
 • elementów elektronicznych, sensorów wielości nieelektrycznych oraz technologii wytwarzania urządzeń elektronicznych, 
 • analogach układów elektronicznych, systemów cyfrowych (FPGA), mikroprocesorów i mikrokontrolerów jednokładnych, 
 • elektroniki wysokich częstotliwości oraz optoelektroniki,
 • technik przesyłania sygnałów w łączach kablowych, światłowodowych oraz radiowych,
 • protokołów i urządzeń sieci komputerowych, 
 • systemów operacyjnych i programowania w językach: asembler, C, C++, Java, Python oraz w językach opisu sprzętu: VHDL,
 • automatyki przemysłowej oraz sterowników PLC, 
 • systemów wbudowanych w motoryzacji, medycynie, telekomunikacji, elektroakustyce i energetyce,
 • układów scalonych w technologiach CMOS.

    

Studenci kierunku Elektronika kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Systemy Wbudowane

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • testowania i niezawodności, kompatybilności elekromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm zharmonizowanych wytwarzania urządzeń,
 • systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, budowy portów i interfejsów dla urządzeń peryferyjnych, 
 • architektur komputerów i systemów SoC,
 • metody projektowania z uwzględnieniem podziału zadań między sprzęt a programowanie,
 • projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne do zastosowań: multimedialnych, medycznych, motoryzacyjnych i teleinformatycznych,
 • korzystać z narzędzi sprzętowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widmowe i wektorowe, mierniki, komputerowe karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektroniki użytkowej i przemysłowej (Altium Designer, AvtiveHDL, Vivado, Keil uVison), a także układów scalonych (Cadecne IC Design),
 • projektować obwody drukowane z uwzględnieniem wymagań technologii automatycznego montażu oraz kompatybilności elektromagnetycznej,
 • implementować algorytmy i budować sterowniki urządzeń peryferyjnych, korzystając z języków nisko i wysokopoziomowych dla systemów operacyjnych, także czasu rzeczywistego (freeRTOS, EmLinux, iOS),
 • wykonywać i planować pomiary i testowanie systemów elektronicznych,
 • konfigurować urządzenia i dobierać protokoły do realizacji usług teleinformatycznych w sieciach komputerowych oraz sensorowych na potrzeby Internetu Rzeczy,
 • prowadzić projekt metodami planowymi i zwinnymi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) w tym: systemów multimedialnych, elektroniki pokładowej pojazdów, urządzeń elektroniki medycznej, inteligentnych budynków i komunikacji bezprzewodowej;
 • projektować systemy transmisyjne, w tym: układy antenowe, sieci światłowodowe, dobierać protokoły komunikacyjne,
 • potrafi zaprojektować układy zasilające ciągłe i impulsowe, 
 • potrafi dobrać i zaprojektować układy sensoryczne: gazów, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, detektorów cząstek i pojedynczych fotonów.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metodyk projektowania urządzeń elektronicznych i układów scalonych, serwisowania urządzeń: automatyki, sieciach komputerowych, multimedialnych oraz poznanie procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Microsoft, Motorola Solutions, Fideltronik, COMARCH, Ericpol Telecom, Capgemini Polska, Software Mind, Bank Pekao SA, IBM Kraków Lab., ELSTA ELEKTRONIKA, CISCO Polska, Krakowski oddział Energy Micro AS, QUMAK, Orange Polska, Akamai, Nokia Solutions and Networks, Telekomunikacja Polska, Semihalf, Parasoft, EC System, AV System, Metronic AKP.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy urządzeń elektronicznych oraz układów scalonych,
 • integratorzy systemów transmisji danych,
 • inżynierowie dozoru linii produkcyjnych,
 • inżynierowie serwisu urządzeń multimedialnych, medycznych oraz systemów pokładowych pojazdów, systemów zabezpieczeń, 
 • specjaliści w zakresie wykonywania pomiarów,
 • kierownicy projektów.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych, automatyki przemysłowej, inteligentnych budynków, systemów zabezpieczeń,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i serwisu urządzeń elektronicznych. 

     

Elektronika daje także dobrą, intersującą pracę, według badań Centrum Karier AGH 98% absolwentów znajduje pracę do 3 miesięcy po skończeniu studiów, połowa studentów rozpoczyna staże zawodowe już w czasie ostatniego semestru nauki, po ukończeniu praktyk zawodowych, 86% deklaruje zgodność nabytych kwalifikacji z wykonywaną pracą.


Więcej informacji: www.ke.agh.edu.pl